Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

756. Odredba o homologiranju motoplaščev za motorna kolesa (št. 75.00), stran 1135.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju motoplaščev za motorna kolesa (št. 75.00)
1 SPLOŠNO
1.1 Motoplašči za motorna kolesa morajo biti homologirani v skladu s to odredbo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba se nanaša na nove motoplašče za motorna kolesa kategorij* L3, L4 in L5.
2.2 odredba ne velja za:
a) nove motoplašče za kolesa z motorjem (kategoriji L1 in L2),
b) nove motoplašče za motorna kolesa, ki so predvidena za hitrosti prek 210 km/h.
c) nove motoplašče za vožnjo zunaj utrjenega cestišča, ki so označeni z NHS (ni za cesto), in za dirke.
2.3 Glede na posebne lastnosti motoplaščev, še posebej glede tekalne površine, je na tržišču večje število motoplaščev različnih vrst z istimi nazivnimi merami. Zaradi varnosti je priporočljivo, da so motorna kolesa konstruirana tako, da se nanje lahko montirajo različni tipi motoplaščev, ki so uporabniku na voljo.
3 ZAHTEVE
3.1 Mere motoplaščev
3.1.1 Širina preseka motoplašča
3.1.1.1 Širina preseka je opredeljena s formulo:
S = S1 + K(A (A1)
Pri tem pomeni:
S širina preseka (v mm), merjena na merilnem platišču
S1 nazivna širina preseka (v mm), kot je skladno s predpisi označena na boku motoplašča
A širina (v mm) merilnega platišča po navedbi proizvajalca
A1 širina (v mm) teoretičnega platišča;
A1 je enaka S1, pomnoženi z vrednostjo × po navedbi proizvajalca; za K se vstavi vrednost 0,4.
3.1.1.2 Za tiste tipe motoplaščev, za katere je oznaka navedena v prvi koloni preglednice dodatka 5 pravilnika ECE R 75.00, pa velja tista širina preseka, ki je navedena v preglednici za posamezni motoplašč.
3.1.2 Zunanji premer motoplašča
3.1.2.1 Zunanji premer motoplašča je določen z naslednjo formulo:
D = d + 2H
Pri tem velja:
D zunanji premer (v mm)
d konstanta po točki 2.16.3 pravilnika ECE R 75.00 (v mm)
H nazivna višina preseka motoplašča (v mm), H = = 0,01S1 × Ra,
S1 nazivna širina preseka motoplašča (v mm)
Ra presečno razmerje motoplašča (višina/širina),
kot je označeno na boku motoplašča skladno z zahtevami točke 3.4 pravilnika ECE 75.00.
3.1.2.2 Za tiste tipe motoplaščev, za katere je oznaka navedena v prvi koloni preglednice dodatka 5 pravilnika ECE R 75.00, pa velja tista širina, ki je navedena v preglednici za posamezni motoplašč.
3.1.3 Postopek merjenja motoplašča
3.1.3.1 Glavne mere motoplašča je treba izmeriti po postopku, predpisanem v dodatku 6 pravilnika ECE R 75.00.
3.1.4 Predpisi glede širine preseka motoplašča
3.1.4.1 Skupna širina motoplašča je lahko manjša od širine preseka motoplašča, določene po postopku točke 3.1.1 te odredbe.
3.1.4.2 Skupna širina motoplašča lahko presega širino preseka motoplašča, določeno po postopku točke 3.1.1 te odredbe, do vrednosti, dovoljene v dodatku št. 5 k pravilniku ECE R 75.00, oziroma pri velikostih, ki niso navedene v dodatku št. 5, za naslednje odstotke:
3.1.4.2.1 pri normalnih in M+S motoplaščih:
– premer platišča 14 in več: 10%
– premer platišča do vključno 13: 8%
3.1.4.2.2 pri posebnih motoplaščih, ki so le pogojno uporabni za vožnjo po cesti in so označeni z oznako MST: 25%
3.1.5 Predpisi glede zunanjega premera motoplašča
3.1.5.1 Zunanji premer motoplašča ne sme biti manjši oziroma večji od vrednosti Dmin oziroma Dmax, določenih v dodatku št. 5 k pravilniku ECE R 75.00.
3.1.5.2 Pri velikostih, ki niso navedene v dodatku št. 5 pravilnika ECE R 75.00, velja, da zunanji premer ne sme biti zunaj območja, ki ga opredeljujeta Dmin oziroma Dmax, ki sta določena z naslednjo formulo:
Dmin = d + (2H×a)
Dmax = d + (2H×b)
pri tem sta vrednosti za H in d obrazloženi v točki 3.1.2.1 te odredbe, vrednosti za a in b pa navedeni v naslednjih točkah:
3.1.5.2.1 pri normalnih cestnih in M+S motoplaščih velja:
– premer platišča 14 in več:              a = 0,97
– premer platišča do vključno 13:            a = 0,93
– za posebne motoplašče:                a = 1,00
3.1.5.2.2 pri normalnih cestnih motoplaščih velja:
– premer platišča 14 in več:              b = 1,07
– premer platišča do vključno 13:            b = 1,10
– za M+S in posebne motoplašče:             b = 1,12
3.2 Preskus zmogljivosti (obremenitev/hitrost)
3.2.1 Na vsakem motoplašču je treba opraviti preskus zmogljivosti po določilih dodatka št. 7 pravilnika ECE R 75.00.
3.2.2 Motoplašč, ki po preskusu zmogljivosti ne kaže znakov odstopanja tekalne plasti, razslojevanja posameznih plasti, odstopanja korda, odletavanja delov dezena ali preloma tekstilnega ogrodja, je ta preskus uspešno prestal.
3.2.3 Zunanji premer motoplašča, izmerjen šest ur po zaključku preskusa zmogljivosti, ne sme odstopati za več kot + / - 3,5% od vrednosti, izmerjene pred preskusom.
3.2.4 Skupna širina motoplašča po preskusu zmogljivosti ne sme presegati vrednosti, navedenih v točki 3.1.4.2 te odredbe.
3.3 Dinamično povečanje motoplašča
3.3.1 Motoplašče, ki so zajeti v točki 1.1 dodatka št. 10 k pravilniku ECE R 75.00, je treba po končanem preskusu zmogljivosti po točki 3.2 te odredbe preskusiti še glede dinamičnega povečanja po zahtevah prej navedenega dodatka.
4 PRESKUŠANJE MOTOPLAŠČEV
4.1 Preskušanje motoplaščev v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 75.00. Ta pravilnik izhaja iz Sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 75.00 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA MOTOPLAŠČEV
5.1 Homologacija motoplaščev v smislu te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 75.00. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 3/95).
7 VELJAVNOST
7.1 Ta odredba začne veljati 1. julija 1996.
Št. 6.1-03/94-005/65
Ljubljana, dne 15. februarja 1996.
Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Andrej Umek l. r.
* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 3/95).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti