Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

745. Odredba o homologiranju naprav za čiščenje žarometov motornih vozil in motornih vozil glede na naprave za čiščenje žarometov (št. 45.01), stran 1119.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o homologiranju naprav za čiščenje žarometov motornih vozil in motornih vozil glede na naprave za čiščenje žarometov (št. 45.01)
1 SPLOŠNO
1.1 Naprave za čiščenje žarometov na motornih vozilih morajo biti homologirane v skladu s to odredbo, ravno tako tudi vozila, ki imajo vgrajeno tako napravo.
2 PODROČJE UPORABE
2.1 Ta odredba velja za homologiranje naprav za čiščenje žarometov na motornih vozilih in za homologiranje tipa vozila glede na napravo za čiščenje žarometov.
3 ZAHTEVE
3.1 Naprava za čiščenje žarometov na motornih vozilih mora biti zasnovana in izdelana tako, da so tisti deli svetleče površine žarometa, ki zagotavljajo pravilno razporeditev svetlobe, tako za kratki kot tudi za dolgi svetlobni pramen, primerno očiščeni, upoštevajoč minimalne zahteve za učinek čiščenja skladno s 7. točko pravilnika ECE R 45.01.
3.2 Naprava za čiščenje žarometov na motornih vozilih mora biti izdelana tako:
3.2.1 da ne zmanjša fotometričnih vrednosti žarometa, na katerega je vgrajena, za več kot 5%. Ta meritev se opravi, ko je naprava za čiščenje žarometa v mirovanju. V nobenem primeru pa ne smejo biti fotometrične lastnosti žarometa manjše od predpisanih;
3.2.1.1 Točka 3.2.1 ne velja, če naprava za čiščenje žarometa in žaromet tvorita celoto že pri homologaciji žarometa.
3.2.2 da mehanski deli naprave med delovanjem ne prekrivajo več kot:
3.2.2.1 20% svetleče površine žarometa za kratki svetlobni pramen in
3.2.2.2 10% svetleče površine žarometa za dolgi svetlobni pramen, če ni združen z žarometom za kratki svetlobni pramen;
3.2.3 da naprava za čiščenje žarometov zadovoljivo deluje pri vseh temperaturah med -10 °C in +35 °C in pri vseh hitrostih med 0 km/h in 130 km/h (oziroma pri najvišji hitrosti vozila, če je le-ta nižja od 130 km/h). Te zahteve seveda ne veljajo, če je naprava za čiščenje žarometa blokirana zaradi snega ali ledu. Naprava za čiščenje žarometa ne sme utrpeti škode, četudi je izpostavljena temperaturam od -35 °C do +80 °C v času ene ure;
3.2.4 da naprava ob normalni rabi brezhibno deluje kljub vibracijam, katerim je izpostavljena;
3.2.5 da voda, led, sneg in čistilna tekočina, če zamrzne pri normalni rabi vozila naprave funkcionalno ne poškodujejo.
Prehodne motnje zaradi zamrznitve ali nanosa snega se ne štejejo kot poškodbe, če se naprava lahko s preprostimi sredstvi zopet usposobi za delovanje;
3.2.6 da so vsi deli naprave za čiščenje žarometa, ki lahko pridejo v dotik s čistilno tekočino, odporni proti mešanici, ki jo sestavlja 50% metilnega ali etilnega ali isopropilnega alkohola in 50% vode;
3.2.7 da njeni deli ne preprečujejo nastavitve žarometa ali zamenjave žarnice. Če je potrebno, je lahko naprava za čiščenje žarometa ali pa njeni deli snemljivi, če je to izvedljivo s preprostim orodjem.
3.3 Naprava za čiščenje žarometa ali pa njeni deli v fazi mirovanja ali delovanja, ki tvorijo del zunanje površine vozila, morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
3.3.1 deli čistilne naprave ne smejo imeti nobenih koničastih ali ostrih navzven obrnjenih delov oziroma štrlečih delov takih oblik, mer, usmerjenosti ali trdote, ki bi lahko povečali nevarnost ali stopnjo telesnih poškodb osebe, ki bi jo vozilo zadelo ali oplazilo;
3.3.2 vsi navzven štrleči deli morajo biti zaobljeni s polmerom najmanj 2,5 mm, razen delov, katerih trdota ne prekorači 60 Shore (A);
3.3.3 če spada k čistilni napravi tudi metlica brisalca, zanjo in za njen nosilec zahteva iz točke 3.3.2 ne velja. Seveda pa ti deli ne smejo imeti ostrih robov in koničastih delov, ki niso funkcijsko nujno potrebni. Osi brisalcev morajo biti zavarovane z zaščitnim pokrovom s površino najmanj 50 mm2, katere polmer zakrivljenosti mora biti najmanj 2,5 mm;
3.3.4 če ima čistilna naprava eno ali več šob, zanje ne veljajo zahteve točke 3.3.2, če le-te ne štrlijo iz površine več kot 5 mm;
3.3.5 predpisi točk 3.3.1, 3.3.2 in 3.3.3 ne veljajo za tiste dele čistilne naprave, ki se jih pod statičnimi pogoji ne da dotakniti s kroglo s premerom 100 mm.
3.4 Skladnost s predpisi iz točke 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 in 3.2.7 mora potrditi proizvajalec. Preskusni laboratorij lahko, če je v dvomu, sam izvede ponovne preskuse.
3.5 Pri homologaciji vozila glede na napravo za čiščenje žarometov morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
3.5.1 Predpisano je čiščenje vseh žarometov za kratki svetlobni pramen, če pa sta na vozilu več kot dva žarometa za dolgi svetlobni pramen, je dovolj, da je od teh čiščen samo en par.
3.5.2 Če spada k čistilni napravi za žaromete tudi posoda za tekočino, je ta lahko kombinirana s posodo za tekočino brisalcev vetrobranskega stekla in brisalcev zadnjega stekla. V tem primeru mora izpolnjevati naslednje zahteve:
3.5.2.1 Prostornina posode za tekočino mora pri napravah razreda 50 zadostovati za najmanj 50 čiščenj, pri napravah razreda 25 pa za najmanj 25 čiščenj. Če ta posoda napaja poleg naprave za čiščenje žarometov tudi napravo za čiščenje vetrobranskega stekla in/ali napravo za čiščenje zadnjega stekla, je treba prostornino povečati za skupno 1 liter.
3.5.2.2 Količino tekočine v posodi mora biti mogoče preverjati na preprost način, odprtina za nalivanje pa mora biti lahko dostopna.
3.5.3 Naprava za čiščenje žarometov oziroma noben njen del ne sme ovirati nastavitve žarometa niti zamenjave žarnice. Če je potrebno, mora biti mogoče napravo za čiščenje oziroma njene posamezne dele sneti, in to s preprostim orodjem. Niti posamezni deli naprave niti delovanje same naprave ne sme negativno vplivati na učinkovitost drugih predpisanih ali dovoljenih svetlobnih teles na vozilu, razen med samim postopkom čiščenja. Še posebej ne sme naprava za čiščenje žarometa pri normalnem delovanju sistematično mazati svetlečih površin drugih svetlobnih teles.
3.5.4 Naprava za vklapljanje naprave za čiščenje žarometov mora omogočati vklapljanje z voznikovega sedeža. Lahko je kombinirana z napravami za vklapljanje drugih čistilnih naprav.
3.6 Pri homologaciji vozila glede na napravo za čiščenje žarometov, na katerega je vgrajena že homologirana naprava za čiščenje žarometov, je treba preveriti samo skladnost z zahtevami točk 3.5 do 3.5.4.
4 PRESKUŠANJE NAPRAVE ZA ČIŠČENJE ŽAROMETOV IN VOZILA
4.1 Preskušanje naprave za čiščenje žarometov in vozila v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 45.01. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).
4.2 Pravilnik ECE R 45.01 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v informacijskem centru Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.
5 HOMOLOGACIJA NAPRAVE ZA ČIŠČENJE ŽAROMETOV IN VOZILA
5.1 Homologacija naprave za čiščenje žarometov in vozila v smislu te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 45.01. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
6 POSTOPEK PREVERJANJA
6.1 Ustreznost naprave za čiščenje žarometov v skladu s to odredbo se preverja s pomočjo homologacijske oznake, ki mora biti na njej, ustreznost vozila pa po postopku, kot ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 3/95).
7 VELJAVNOST
7.1 Ta odredba začne veljati 1. aprila 1996 dalje.
Št. 6.1-03/94-005/80
Ljubljana, dne 15. februarja 1996
Minister za znanost in tehnologijo
dr. Andrej Umek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti