Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

742. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o spremembi kombinirane nomenklature carinske tarife, stran 1115.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o spremembi kombinirane nomenklature carinske tarife
1. člen
V uredbi o spremembi kombinirane nomenklature carinske tarife (Uradni list RS, št. 75/95) se priloga, ki je sestavni del uredbe spremeni v naslednjem:
1) v prvem delu v uvodnih določilih se v točki “C.Temeljna pravila, ki se nanašajo tako na uporabo nomenklature kot carinskih stopenj” v 4.točki za besedo “ali” besedilo v nadaljevanju črta in nadomesti z naslednjim: “- “tarifnih podštevilk” na nivoju 6, 8 ali 9 mest, npr. tar. podšt. 5302 10 ali 5302 10 000".
2) v prvem delu v uvodnih določilih v poglavju “Označbe, okrajšave in simboli” za simbolom in definicijo za utežni odstotek doda:”g S/MJ gram žvepla /mega Joul”.
3) v drugem delu se v dodatnih opombah k 15.poglavju v točki 2.B.I.(e) spremeni:
– v točki 1. beseda “periodičnim” se nadomesti z besedo “peroksidnim”
– v točki 2. se celoten stavek črta in nadomesti z naslednjim: “vsebnostjo hlapljivih halogeniranih topilih ne manj kot 0,2 mg/kg ali ne manj kot 0,1 mg/kg kateregakoli topila”.
4) pri tarifni oznaki 1602 20 110 se beseda “maščobe” nadomesti z besedo “polnomastnih”.
5) pri tarifni oznaki 2008 99 260 se beseda “lučica” nadomesti z besedo “liči”.
6) pri tarifnih oznakah 2701 20 001, 2702 10 001 in 2702 20 001 se črta oznaka “g S/MG” in nadomesti z oznako “g S/MJ”.
7) pri tarifni oznaki 020230 se tarifni oznaki 020230100 in 020230500 ter pripadajoče besedilo črtata in nadomestita z naslednjim:
“0202 30 10– –  sprednje četrti, cele ali razkosane v največ pet kosov, 
         vsakačetrt v enem delu; kompenzirane četrti v dveh delih, od 
         kateriheden vsebuje sprednjo četrt, celo ali razkosano v največ 
         petkosov, drugi del pa zadnjo četrt, razen fileja v enem kosu:
0202 30 101– – – mlada govedina visoke kvalitete(Hilton)   – 12+P
0202 30 109– – – drugo   – 12+P
0202 30 50– –  vrat, pleče, plečna bržola in prsa s spodnjim delom plečeta:
0202 30 501– – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   – 12+P
0202 30 509– – – drugo   – 12+P”
8) v dodatnih opombah k 21.poglavju se za točko 3. doda nova točka 4 z naslednjim besedilom:
“Za potrebe tarifne oznake 2106 90 981 so mišljeni samo dietetični prehrambeni izdelki, ki se uživajo skozi usta, za ljudi s hudimi presnovnimi motnjami, kot so: celiakija, fenilketonurija, homocistinurija, motnje resorbcije hrane iz črevesja zaradi “kronove bolezni”, po resekciji črevesja, pri hudih okvarah jeter, pri ledvični inusficienci, pri hudih alergijah na hrano in pri hudi podhranjenosti.
Ti izdelki se običajno na videz ne razlikujejo od običajnih prehrambenih izdelkov, vendar pa se jim s posebnimi postopki odvzamejo ali dodajo določene sestavine, pomembne za prehrano ljudi s presnovnimi motnjami. Na embalaži in iz priloženih navodil je vedno razvidno za kakšne vrste obolenj je hrana namenjena.
Izdelki, ki se uvrščajo v to tarifno podštevilko, so lahko v različnih oblikah (npr. v obliki testenin, kruha, peciva, brezalkoholnih pijač, past, jedilnih olj, peciva, kosmičev ipd.), pakirani za prodajo na drobno ali ne, pripravljeni za takojšnjo uporabo ali so uporabni po termični obdelavi (kuhanje, pečenje ali pogrevanje) in ne glede na komentarska določila o uvrščanju v kombinirano nomenklaturo carinske tarife.
Ta tarifna podštevilka ima prednost pred vsemi drugimi podštevilkami, ki zajemajo prehrambene izdelke in brezalkoholne pijače.
Drugi dietetični izdelki (npr. za hujšanje, ojačanje mišičnega tkiva, za športnike, energetski napitki, za diabetike ipd.) se ne smejo uvrščati v to tarifno podštevilko.”
9) tarifna oznaka 2106 90 980 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z 
  naslednjim:
"2106 90 98- - - drugo:
2106 90 981- - - dietetična hrana za ljudi s hudimi presnovnimi motnjami, vrste, 
         navedene v dodatni opombi 4. k 21. poglavju- 12
2106 90 989- - - -drugo- 12"
10) pri tarifni oznaki 2903 45 100 se za besedo "klorotrifluorometan" oznaka "(CFC-22)" črta in nadomesti z "(CFC-13)".
11) tarifna oznaka 3921 90 600 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim:
"39219060- -   iz proizvodov adicijske polimerizacije:
392190601- - -  PVC platno kombinirano s tekstilno tkanino- 12
392190609- - -  drugo- 12"
12) tarifna oznaka 6805 10 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z naslednjim:
"6805 10 00-   Na podlagi iz tekstilnih tkanin:
6805 10 001- -  {irine več kot 100 cm- 5
6805 10 009- -  drugo- 5"
13) tarifna oznaka 6805 20 000 in pripadajoče besedilo se črtata in nadomestita z 
  naslednjim:
"6805 20 00-   Na podlagi iz papirja ali kartona:
6805 20 001- -  {irine več kot 100 cm- 5
6805 20 009- -  drugo- 5"14) za tarifno oznako 8529 90 700 in pripadajočim 
         besedilom se doda “– – – drugo:”.
14) za tarifno oznako 8529 90 700 in pripadajočim besedilom se doda “– – – drugo:”.
15) pri tarifni oznaki 8471 90 000 za besedo “Drugo” črta dvopičje in se v nadaljevanju v pripadajoči koloni doda enota mere “kos” ter carinska stopnja “8”.
16) v tarifni oznaki 8701 10 se besedilo “Traktorji in druga vlečna vozila, enoosni:” nadomesti z besedami “Traktorji, ki se upravljajo stoje (brez sedeža):”
17) pri tarifni oznaki 8704 21 se:
–  za tarifno oznako 8704 21 311 doda nova tarifna oznaka, ki glasi:
“8704 21 312– – – – – –vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora (npr. keson, 
            silos, hladilnik ipd.)kos 22”
- za tarifno oznako 8704 21 911 doda nova tarifna oznaka, ki glasi:
“8704 21 912– – – – – –vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora (npr. keson, 
            silos, hladilnik ipd.)kos 22”
18) pri tarifni oznaki 8704 22 91 se:
– za tarifno oznako 8704 22 911 doda nova tarifna oznaka, ki glasi:
“8704 22 912– – – – –vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora (npr. keson, 
           silos, hladilnik ipd.)kos 22(1)”
19) pri tarifni oznaki 8704 23 91 se:
– za tarifno oznako 8704 23 911 doda nova tarifna oznaka, ki glasi:
“8704 23 912– – – – –vozila z nevgrajenim delom za prevoz tovora (npr. keson, 
           silos, hladilnik ipd.)kos 22(1)”.

20)   v okviru tarifne oznake 8706 se vse tarifne podštevilke ter pripadajoče besedilo črta in nadomesti z naslednjim:
“8706 00 11– –  za vozila iz tar. št. 8702 ali   8704:
8706 00 111– – – za industrijsko sestavljanje        kos 20(1)
8706 00 119– – – za druge namene               kos 20(1)
8706 00 19– –  druge:
8706 00 191– – – za industrijsko sestavljanje         kos 9(1)
8706 00 199– – – za druge namene               kos 9(1)
– druge: 
8706 00 911– – – za industrijsko sestavljanje         kos 7(1)
8706 00 91– –  za vozila iz tar.št. 8703:
8706 00 919– – – za druge namene               kos 7(1)
8706 00 99– –  druge:
8706 00 991– – – za industrijsko sestavljanje        kos 11(1)
8706 00 999– – – za druge namene              kos 11(1)”.
21) pri tarifni oznaki 8707 se pri tarifni oznaki 8707 90 100 v pripadajočem besedilu besede “traktorjev, ki jih upravljajo stoje (brez sedeža) iz tar. pod št. 8701 10” nadomestijo z naslednjimi besedami “traktorjev iz tar. podštevilk 8701 10 in 8701 90”.
22) pri tarifni oznaki 8708 se pri tarifnih oznakah 8708 29 100, 8708 31 100, 8708 39 100, 8708 40 100, 8708 70 100, 8708 91 100, 8708 92 100, 8708 93 100, 8708 99 100 v pripadajočem besedilu besede “traktorjev, ki jih upravljajo stoje (brez sedeža) iz tar.podšt. 8701 10” nadomestijo z naslednjimi besedami “traktorjev iz tar.podšt. 8701 10 in 8701 90”.
23) tarifna oznaka 8708 50 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8708 50 90– – druge:
8708 50 901– – –za industrijsko sestavljanje traktorjev iz tar. pod št. 8701 10 
        in 8701 90 – 15
8708 50 909– – –druge– 15"
24) tarifni oznaki 8708 60 910 in 8708 60 990 se črtata in nadomestita z 
  naslednjim:
“8708 60 91– – –iz kovanega jekla v zaprtem utopu (ang. closed – die forged 
        steel):
8708 60 911– – –za industrijsko sestavljanje traktorjev iz tar. pod št. 8701 10 
        in 8701 90 – 15
8708 60 919– – –druge– 15
8708 60 99– – – druge:
8708 60 991– – –za industrijsko sestavljanje traktorjev iz tar. podšt. 8701 10 in 
        8701 90 – 15
8708 60 999– – –druge– 15"
25) V prilogi I - Seznam mamil in psihotropnih substanc (MIPS) se za tarifno številko “2933 39 Petidin Intermediat C” doda “2933 39 Pentazocin”.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-04/95-11/2-8
Ljubljana, dne 29. februarja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti