Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1996 z dne 15. 3. 1996

Kazalo

741. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje "prosto", stran 1114.

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95), v zvezi s 6. in 7. členom uredbe o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje ‘prosto’ pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje ‘prosto’
1. člen
V prilogi k uredbi o določitvi znižane carinske stopnje in stopnje ‘prosto’ (Uradni list RS, št. 75/95) se:
1.  za tarifno oznako 2930 90 160 doda:
   '2930 90 950 - -druge- 4',
2.  pri tarifni oznaki 3823 11 000 za besedilom
   'stearinska kislina' in pripadajočo
   oznako za enoto mere doda stopnja3,
3.  tarifne oznake 1519, 2710 00 870, 3905 12 000,
   4819 30 000, 5407 42 000, 8432 29 100, 8432 29 300,
   8432 29 500, 8432 29 900, 8701 90 110, 8701 90 150,
   8704 23 999, 9022 12 000 in 9026 10 590
   ter pripadajoče besedilo črtajo,
4.  pri tarifni oznaki 7208 40 100 za besedilom
   'debeline 2 mm ali več', v pripadajoči koloni
   doda enota mere '-' in stopnja4,
5.  tarifna oznaka 6305 33 110 nadomesti s 6305 33 100,
   tarifna oznaka 7217 11 100 nadomesti s 7217 10 100,
   tarifna oznaka 7217 12 100 nadomesti s 7217 20,
   tarifna oznaka 7217 12 100 nadomesti s 7217 20 100,
   tarifna oznaka 8517 80 800 nadomesti s 8517 80 900,
   tarifna oznaka 8542 19 690 nadomesti s 8542 30 690,
6.  tarifni oznaki 7217 30 in 7217 30 110 ter pripadajoče
   besedilo črtata in nadomestita z naslednjim:
   '7217 30   - Platirana ali prevlečena
   '7217 30 -   z drugimi navadnimi kovinami:
   7217 30 900 - - ki vsebuje 0,6 ut.%
   ali več ogljika ...- 4',
7.  črta se celotna tarifna oznaka 8424
   s pripadajočim besedilom.
8.  v tarifni oznaki 8704 22 91 se črta tarifna oznaka
   8704 22 919 in doda nova tarifna oznaka, ki glasi:
   '8704 22 912 - - - - - vozila z nevgrajenim delom,
   za prevoz vseh vrst tovorov
   (npr. kesoni, silosi,
   hladilniki ipd.)... kos pr'
9.  v tarifni oznaki 8704 23 se črta tarifna oznaka
   8704 23 919 in doda nova tarifna oznaka, ki glasi:
   '8704 23 912 - - - - - vozila z nevgrajenim delom
   '8704 23 912 - - - - - za prevoz vseh vrst tovorov
   '8704 23 912 - - - - - (npr. kesoni, silosi, hladilniki
   '8704 23 912 - - - - - ipd.) ... kos pr'
10. pri tarifni oznaki 8706 00 se tarifne oznake od
   8706 00 110 do 8706 00 990 s pripadajočim besedilom
   črtajo in nadomestijo z naslednjim:
   '8706 00 11 - -  za vozila iz tar. {t. 8702 ali 8704:
   8706 00 111 - - - za industrijsko sestavljanje    kos pr
   8706 00 19  - -  druge:
   8706 00 191 - - - za industrijsko sestavljanje    kos pr
   8706 00 91  - -  za vozila iz tar. {t. 8703:
   8706 00 911 - - - za industrijsko sestavljanje    kos pr
   8706 00 99  - -  druge:
   8706 00 991 - - - za industrijsko sestavljanje    kos pr'
11. pri tarifni oznaki 8707 se:
   a) črtata tarifni oznaki 8707 10 900 in 8707 90 900
   s pripadajočim besedilom,
   b) v pripadajočem besedilu k tarifni oznaki 8707 90 100
   besede 'traktorjev, ki jih upravljajo stoje (brez
   sede`a) iz tarifne pod{tevilke 8701 10' nadomestijo
   z naslednjim: 'traktorjev iz tar. pod{t. 8701 10 in
   8701 90'.
12. pri tarifni oznaki 8708 se pri tarifnih oznakah
  
   8708 29 100, 8708 31 100, 8708 39 100, 8708 40 100,
  
   8708 70 100, 8708 91 100, 8708 92 100, 8708 93 100 in
  
   8708 99 100 v pripadajočem besedilu besede
  
   'traktorjev, ki jih upravljajo stoje (brez sede`a)
  
   iz tarifne oznake 8701 10' nadomestijo z naslednjimi
  
   besedami 'traktorjev iz tar. pod{tevilk 8701 10 in
  
   8701 90'.
  
13. črtata se celotni tarifni oznaki 9019 in 9020
   s pripadajočim besedilom.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-03/95-18/2-8
Ljubljana, dne 29. februarja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti