Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996

Kazalo

590. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje, stran 908.

Na podlagi 43., 43.a, 44 in 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) ter 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 13. seji dne 31. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
1. člen
V odloku o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 47/95) se spremeni peti odstavek 2. člena tako, da se glasi:
Investitor, ki namerava graditi nadomestni objekt ali spremeniti namembnost objekta, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, za vse priključke na komunalne in druge objekte in naprave sekundarnega omrežja za katere še ni plačal sorazmernega dela stroškov.
2. člen
Na koncu 2. člena se doda nov odstavek in sicer:
Investitor, ki namerava graditi nadomestni objekt ali spremeniti namembnost objekta, je dolžan plačati sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča tudi za priključke na komunalne in druge objekte in naprave sekundarnega omrežja, če se z nadomestnim objektom ali spremembo namembnosti poveča zmogljivost teh objektov in naprav.
3. člen
V točki d) 4. člena se dodajo novi korekcijski faktorji glede namembnosti objekta in sicer:
K = 0.5 za šole, kulturne objekte in sakralne objekte,
K = 1.5 za bencinske servise,
K = 0.2 za ostale objekte.
4. člen
Spremeni se drugi odstavek 5. člena tako, da se glasi:
Izhodiščna cena velja za območje z največjo stopnjo opremljenosti v občini (objekti za individualno komunalno rabo – 60% in objekti za kolektivno komunalno rabo – 40%). Določena je za počitniško hišico v velikost 50 m2 uporabne površine, za sakralne objekte velikosti 100 m2, za šole in kulturne objekte v velikosti 130 m2 uporabne površine, za stanovanjski objekt velikosti 150 m2 uporabne površine, za poslovne in gospodarske objekte, urade, trgovine v velikosti 200 m2 uporabne površine, za bencinske servise v velikosti 300 m2 uporabne površine (objekti visoke gradnje in površina točilnih otokov s prevozi za motorna vozila) in za proizvodne in obrtne objekte v velikosti 400 m2 uporabne površine.
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena tako, da se glasi:
Od sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča se odštejejo vsa prejšnja namenska plačila investitorja v izgradnjo komunalnih objektov in naprav na območju predvidene gradnje, ki jih je investitor plačal v obliki samoprispevka ali enkratnega prispevka. Upoštevajo se valorizirana vlaganja v izgradnjo komunalnih objektov in naprav v zadnjih desetih letih.
Olajšava se odšteje od delnega izračuna za tiste komunalne objekte in naprave, za katere je investitor že plačal samoprispevek ali enkratni prispevek, in ne od končnega izračuna.
V primeru, da je vrednost namenskih plačil investitorja v izgradnjo komunalnih objektov in naprav večja od izračunanih stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, se investitorja oprosti plačila teh stroškov, razlike pa se mu ne povrne.
6. člen
Na koncu drugega odstavka 8. člena se doda nov stavek in sicer:
Investitor je dolžan k pisnemu potrdilu krajevne skupnosti predložiti valoriziran izračun, ki ga izdela ustrezna finančna ustanova.
7. člen
Spremeni se tretji odstavek 8. člena tako, da se glasi:
Za gradnjo javnih objektov lahko župan Občine Grosuplje investitorju zmanjša sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča ali pa ga v celoti oprosti plačila.
8. člen
Spremeni se 9. člen tako, da se glasi:
Izhodiščna cena sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča se valorizira z indeksom rasti drobno prodajnih cen.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 414-2/95
Grosuplje, dne 31. januarja 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti