Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996

Kazalo

587. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črešnovci za leto 1995, stran 907.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Črenšovci na 11. redni seji dne 16. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 1995, ki obsega:
– skupne prihodke za zagotovljeno porabo v višini  258,000.000 SIT
– skupne prihodke za druge namene           14,211.000 SIT
– prenešene prihodke in
ostale prihodke                    19,049.000 SIT
skupaj vsi prihodki                 292,060.000 SIT
2. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 1995, ki obsega:
– skupne tekoče odhodke v višini 141,761.000 SIT, ki se delijo na:
 – plače, prispevki in drugi
 osebni prejemki                  7,987.000 SIT
 – materialni stroški                4,902.000 SIT
 – socialni transferi                   60.000
 – plačila storitev in dotacije
 javnim zavodom                  91,003.000 SIT
 – druga plačila storitev             17,073.000 SIT
 – odplačila kreditov                 500.000 SIT
 – subvencije in transferi
 v gospodarstvo                  18,170.000 SIT
 – drugi odhodki                  2,066.000 SIT
– investicijske odhodke,v višini 126,957.000 SIT, ki se delijo na:
 – investicijske odhodke za delovanje
 občine                       6,062.000 SIT
 – sredstva za investicije v družbenih
 dejavnostih                    85,163.000 SIT
 – sredstva za investicije na področju
 gospodarske infrastrukture            20,676.000 SIT
 – sredstva za investicije na področju
 gospodarskega razvoja               5,722.000 SIT
 – sredstva za sofinanciranje
 krajevnih programov                9,334.000 SIT
3. člen
Potrdi se izločitev sredstev stalne proračunske rezerve v višini 1,460.000 SIT, ostanek sredstev tekoče proračunske rezerve pa se prenese v presežek prihodkov v naslednje leto.
4. člen
Potrdi se presežek vseh prihodkov nad vsemi odhodki v višini 21,244.000 SIT, ki se v celoti prenesejo v obseg prihodkov za zagotovljeno porabo proračuna Občine Črenšovci za leto 1996.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 12/96
Črenšovci, dne 16. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.

AAA Zlata odličnost