Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996

Kazalo

583. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Šmarje pri Jelšah, stran 903.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91, ter 46/92 in 58/95 – odl. US) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
____________________________________________________________
K.o.      parc.  vrsta   kat. površina  št. ZKV
        št.   rabe   r.   v m2
____________________________________________________________
Potisk Ivan, Neža, Terezija, Pečica 27, Podplat
Lemberg-
okolica
        698   njiva   7    2.582     96
        699   travnik  7    10.491     96
        701/1  ekst.sad. 5     633    206
        701/2  pašnik   5    3.345    206
        590   pašnik   3    2.654    346
        680/1  travnik  8    7.530     66
        682   ekst.sad  5    5.826     66
        587   pašnik   6    2.327    477
        586   vinograd  5    2.148    477
        684   travnik  7    1.513     66
        665/1  njiva   7    1.701    344
        665/2  pašnik   4     622    344
        666/1  travnik  8    1.743    344
        666/2  pašnik   4     658    344
Zidar Damjan, Štefan, Matilda, Brecljevo 8, Šmarje pri Jelšah
Brecljevo
        34   sadovnjak 5    16.528     21
        25   vinograd  6    1.194     21
        26   pašnik   3    1.379     21
        203   njiva   4    7.712     21
Nunčič Franc, Sotensko 15, Šmarje pri Jelšah
Dvor
        750   njiva   6    3.800    275
        750   eks. sad. 6    2.674    275
        751   pašnik   4    1.439    275
        749   travnik  5    5.845    275
        748   njiva   6     800    324
        748   travnik  5     783    324
        747   travnik  5    5.216    324
        728   travnik  5    3.303    324
        729/2  njiva   6    2.200    324
        729/2  travnik  5    6.532    324
        769   njiva   6    8.092    422
        539/2  njiva   6    7.806    429
Ferlež Miha, Štefanija, Mala Pristava 21, Šmarje pri Jelšah
Bobovo
        130   pašnik   3    4.215     18
        134/1  njiva   5    3.789     18
        134/2  travnik  5    1.872     18
        134/3  njiva   5    1.138     18
        139/1  travnik  5     178     18
        137/1  njiva   5    6.001     18
        137/4  vinograd  6    1.133     18
Smole Franc, Bukovje 14, Sveti Štefan
Babna gora
        1472  gozd(tr.) 4    11.563    305
        1441  travnik  7    2.262    305
        1443/1 travnik  7    4.600    305
        1443/2 pašnik   6     989    305
Arnejčič Janko, Babna reka 20, Sveti Štefan
Babna reka
        1133/1 travnik  7     910    169
        1133/2 njiva   7    1.255    169
        1133/3 travnik  7    8.625     16
        1123/1 travnik  7    1.629    155
        1123/2 travnik  7    2.898     26
        1120  travnik  7     432    155
        1119  travnik  7     725    155
        1116  travnik  7    1.004    155
        1115  travnik  7    1.771    266
        1114/1 travnik  7    3.138    155
Majcen Stanko, Janko, Polžanska vas 11, Šmarje pri Jelšah
Sladka gora
        993/2  travnik  6    13.366     61
        994   travnik  6    8.658     61
        995   vinograd  5    1.381     61
Rupnik Franc, Polžanska vas 13, Šmarje pri Jelšah
Sladka gora
        1005/1 travnik  6    9.308    209
        1050/1 pašnik   4    2.478    115
        1050/2 travnik  6     597    115
        1005/6 pašnik   4     224    209
        1053  njiva   6    2.548    115
        1053  travnik  6     524    115
Mužerlin Štefan, Leopoldina, Babna reka 23, Sv. Štefan
Babna reka
        742/1  neplodno      2.000    122
        742/1  travnik  6    2.770    122
        742/2  vinograd  5    2.011    122
        743   vinograd  5    1.295    122
        744   neplodno       300    122
        744   travnik  6    1.229    122
        745   travnik  6    1.043    122
        746   travnik  6    1.816    122
        747   travnik  6    1.075    122
        748   travnik  6     460    122
        749   travnik  6     705    122
        750   travnik  6    3.975    122
        750   neplodno       500    122
        751   neplodno      1.151    122
        752   travnik  6    1.658    122
        757/1  travnik  6     178    127
Guzej Jože, Brecljevo 15, Šmarje pri Jelšah
Dol
        158/2  travnik  6    3.269     97
        158/3  sadovnjak 6    7.254     97
        158/4  travnik  6    3.924     97
        159   njiva   5    8.015     97
        432/3  travnik  7     781     5
        179   njiva   5    6.060    149
        178   njiva   5    2.446    149
        177   travnik  6    1.403    149
        181   pašnik   4     252    149
        228   sadovnjak 6    2.590    116
        231   travnik  6    7.051    173
        237/3  travnik  7    1.265    101
        569/4  travnik  6    9.007    261
        572   njiva   5    1.415    261
Gajšek Barbara, Jože, Spodnja Ponkvica 18, Grobelno
Sp. Ponkvica
        161/1  travnik  7    14.761     34
        171/3  njiva   8    1.446     34
Keglič Anton, Angela, Močle 14, Šmarje pri Jelšah
Vrh
        683   travnik  6    11.008     71
        690   pašnik   3    7.956     71
Bračko Jožef, Lekmarje 4, Sv. Štefan
Babna reka
        356/3  pašnik   3    2.489    310
        356/1  travnik  6    1.119     54
        356/2  pašnik   3    1.708     54
        360   pašnik   4    7.348     54
        357/1  pašnik   4    4.525     54
        336/1  njiva   6    1.729     54
        336/2  pašnik   4    1.142     54
        333/1  pašnik   4    7.284     54
        333/2  njiva   6    2.164     54
        320/1  travnik  5    3.926    260
        320/2  njiva   6     660    260
        318/1  njiva   6     403     44
        318/2  travnik  5    8.082     44
        235   travnik  6    1.097     44
        237   travnik  6     903     44
        239/1  travnik  6    2.072     44
        239/2  travnik  6    1.385     44
        241/1  travnik  6    5.038     44
        241/1  neplodno  500     44
        241/2  pašnik   4     644     44
Mužerlin Jožef, Rodež Jera, Brezje 3, Sv. Štefan
Ješovec
        715   travnik  6    6.111     76
        717   travnik  8    1.241     76
        720   travnik  6    15.174     76
        721   njiva   7    2.428     76
        725/1  pašnik   4    2.773     76
        724   njiva   7    1.523     76
        726/1  travnik  6     931     76
Orehovec
        756   travnik  6    4.082     54
        757/1  travnik  6    4.280     54
Strašek Jožef, Belo 9, Šmarje pri Jelšah
Šmarje
        698   travnik  5    4.730    126
        699   travnik  5    6.132    126
        700   travnik  6    5.388    126
Tamše, Fajs Jurij, Matilda, Gaj 4, Šmarje pri Jelšah
Šmarje
        881   njiva   4    5.582    656
        882/1  njiva   6    6.564    172
        885   eks. sad. 5    18.904    172
        888   pašnik   4    1.363    172
        893/1  travnik  6    2.004    381
        893/2  pašnik   4    1.603    381
        893/3  sadovnjak 5    1.677    381
Drofenik Franc, Babna reka 43, Sv. Štefan
Babna reka
        536   njiva   7    4.875    344
        539   pašnik   6    2.094    344
        529/2  njiva   7    3.399    344
        537   eks. sad. 5    2.232    344
        529/1  travnik  7    7.366    344
        528   pašnik   6    1.487    344
        344/2  njiva   7    2.732    163
        344/3  pašnik   4    4.210    163
        344/4  pašnik   5    4.871    163
        12   njiva   5    2.536    163
        13/1  travnik  7    1.125    163
Dečman Anton, Senovica 17, Šmarje pri Jelšah
Senovica
        80/1  eks. sad. 5    1.942    149
        80/2  travnik  6     902    149
        71   travnik  6    2.086     23
        72/1  njiva   6     352     23
        78   travnik  6    1.295    296
        76   travnik  6    3.399    296
        72/2  travnik  6    2.615     23
        70   eks.sad.  5    2.536    149
        75   pašnik   3    3.075    296
Povalej Rudolf, Bukovja 15, Sv. Štefan
Babna gora
        1474/1 gozd (trav.) 4   32.169     27
Strašek Janez, Gaj 2, Šmarje pri Jelšah
Šmarje
         866/1 travnik  6    28.633    125
         861  eks. sad. 5    3.032    125
         860  eks. sad. 5    5.431    125
         863  eks. sad. 5    3.036    125
         859  eks. sad. 3    3.536    125
         856  travnik  6     500    125
         857  njiva   5    1.682    125
         872  njiva   6    2.971    367
         871  pašnik   4     299    125
         717/2 travnik  5    12.308    600
         716/2 travnik  5    5.798    600
         718/2 travnik  5    8.671    600
Bevc Mirko, Babna brda 20 a, Sv. Štefan
Babna gora
        1482/1 travnik  8    16.936    303
        1482/1 neplodno  5.000   303
        1483  travnik  7    1.096    303
        1486  travnik  6    1.259    303
        1487  pašnik   5     827    303
        1481/2 pašnik   5    1.563    303
Smole Alojz, Brezje 9, Sv. Štefan
Babna reka
        468   njiva   5    8.544     24
        470   travnik  7    9.951     24
        470   neplodno      1.000     24
        467   njiva   6    1.748     24
        467   neplodno       500     24
        456   travnik  7    10.502     24
Otorepec Vincenc, Marija, Strtenica 4a, Pristava pri Mestinju
Orehovec
        413/1  pašnik   4    5.240    294
        417/3  pašnik   5    6.636    294
        564   pašnik   5    2.932    294
Skale Janez, Močle 8, Šmarje pri Jelšah
Vrh
        307/1  travnik  5    1.554     39
        307/2  travnik  5    2.373     39
        308   sadovnjak 6    2.513     39
        309   pašnik   4    1.775     39
        504/1  njiva   6    5.155     39
        504/2  sadovnjak 6    5.000     39
        504/2  travnik  6    2.445     39
        504/3  sadovnjak 6     518     39
        592/1  travnik  5    7.387     39
        592/2  travnik  4     849     39
Vreže Ladislav, Jožica, Vodenovo 3, Šmarje pri Jelšah
Vrh
        812   travnik  5    3.416     92
        813/1  njiva   7     759     92
        913/3  njiva   7     822     92
        816   pašnik   4     676     92
        919   njiva   6     461     92
        920   pašnik   4     522     92
        921   travnik  6    1.277     92
        922   travnik  6    7.491     92
        926   travnik  5    1.187     92
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri Kmetijski svetovalni službi Zavoda za veterinarstvo in živinorejo Celje, Enota za kmetijsko svetovanje Šmarje pri Jelšah.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih melioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec, ali – pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetij- stvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu, in zajema:
– čiščenje zaraslih površin,
– izravnava zemljišč,
– zasipanje depresij,
– kalcifikacija in založno gnojenje po gnojilnem načrtu,
– zatiranje plevela,
– dosetev travniško deteljne mešanice,
– izdelava čredink,
– ureditev napajanja.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti očiščevalna dela na kmetijskih zemljiščih, setev, pripravljalna dela za postavitev čredink in trosenje mineralnih gnojil.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Šmarje pri Jelšah - organizacijska enota, pristojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končanih agromelioracijah usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03-01/96
Ljubljana, dne 19. februarja 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost