Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996

Kazalo

582. Sklep o vsebini zahtevka za pridobitev soglasja k ceni utekočinjenega naftnega plina, stran 902.

Na podlagi 4. in 12. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 184. seji 15. februarja 1996 sprejela
S K L E P
o vsebini zahtevka za pridobitev soglasja k ceni utekočinjenega naftnega plina
1. člen
Zavezanci, ki opravljajo dejavnost trgovine na debelo in na drobno s tekočim naftnim plinom, vložijo zahtevek za soglasje k ceni utekočinjenega naftnega plina na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. člen
Zahtevek mora vsebovati:
– ime in sedež firme s fotokopijo registracije dejavnosti in matično številko iz poslovnega registra,
– vrsto cene tekočega naftnega plina in strukturo, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka,
– vrsto cene tekočega naftnega plina s strukturo, datum predvidene uveljavitve in predlagani odstotek povečanja,
– obrazložitev predlaganega povečanja po posameznih razčlenjenih strukturnih elementih,
– prodane količine po vrstah plina, po mesecih, za obdobje od zadnjega zahtevka do zaključenega meseca pred vložitvijo zahtevka,
– prodane količine po vrsti embalaže, po mesecih, za obdobje od zadnjega zahtevka do zaključenega meseca pred vložitvijo zahtevka,
– tekoče zaloge na dan vložitve zahtevka po vrstah plina,
– razmerje, v katerem se mešata propan in butan za prodajo na trgu in spremembe v obdobju od zadnjega zahtevka do zaključenega meseca pred vložitvijo zahtevka,
– nabavna vrednost plina, količinsko in vrednostno, od zadnjega zahtevka do vložitve novega zahtevka, s priloženimi kopijami faktur in uvoznih carinskih deklaracij,
– plačilne in ostale poslovne pogoje,
– specificirane odvisne nabavne stroške za vsako nabavo,
– število odpisanih in zavrženih lastnih in zavrženih tujih jeklenk, po mesecih, za obdobje od zadnjega zahtevka do zaključenega meseca pred vložitvijo zahtevka,
– število lastnih jeklenk, po mesecih, od zadnjega zahtevka do zaključenega meseca pred vložitvijo zahtevka in način obračuna amortizacije,
– primerjavo sedanje in predlagane cene brez davka s konkurenčnimi energenti po toplotni vrednosti,
– strukturo mesečnih prihodkov in odhodkov po stroškovnih nosilcih in za podjetje kot celoto, za preteklo leto in tekoče leto z zaključenim mesecem pred vložitvijo zahtevka ter s primerjavo z istim obdobjem preteklega leta.
3. člen
Zahtevek samo za povečanje cene tekočega naftnega plina na debelo mora vsebovati podatke, navedene v 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 14. in 15. alinei predhodnega člena.
4. člen
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka zavezanca. V primeru, da zavezanec zahtevka ne dopolni na način in v roku, ki ga določi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj se šteje, da zahtevek ni bil vložen.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-05/93-3/37-8
Ljubljana, dne 15. februarja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost