Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996

Kazalo

575. Odlok o potrditvi letnega obračuna Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1994 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOVP94), stran 900.

Na podlagi drugega odstavka 172. člena in drugega odstavka 173. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94) ter v skladu s 172. členom svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. februarja 1996 sprejel
O D L O K
o potrditvi letnega obračuna Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1994 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOVP94)
Potrdi se letni obračun Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 1994, ki ga je sprejel strokovni svet agencije na 41. seji dne 22. 6. 1995 in ki izkazuje:
A) Bilanca stanja na dan 31. 12. 1994:
Aktiva                  (v 000 tolarjih)
Stalna sredstva                   12.713
Gibljiva sredstva                 144.125
Skupna aktiva                   156.838
Pasiva
Trajni viri sredstev in rezerv           29.568
Rezervacije stroškov                105.742
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja         1.743
Pasivne časovne razmejitve             19.785
Skupna pasiva                   156.838
B) Bilanca prihodkov in odhodkov za obdobje od 13. 3. do 31. 12. 1994:
Skupaj prihodki                  206.496
Skupaj odhodki                   176.928
Presežek prihodkov nad odhodki           29.568
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 1994 se razporedi za:
                     (v 000 tolarjih)
Prenos v rezerve                  29.568
Št. 450-12/93-11/9
Ljubljana, dne 21. februarja 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti