Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996

Kazalo

574. Obvezna razlaga 28. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS, št. 36/94) - (ORZPPD28), stran 900.

Na podlagi 212. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. februarja 1996 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
28. člena zakona o preprečevanju pranja denarja
(Uradni list RS, št. 36/94) – (ORZPPD28)
v naslednjem besedilu:
“Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo v zvezi s postopki lastninskega preoblikovanja podjetij sporočata Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja na podlagi 28. člena samo podatke o posamičnih gotovinskih transakcijah, ki presegajo 3,600.000 tolarjev (prvi odstavek 10. člena). Za obe agenciji pa v zvezi s postopki lastninskega preoblikovanja podjetij veljajo ostale določbe 10. člena (drugi odstavek) glede sporočanja podatkov o gotovinskih in negotovinskih transakcijah, pri katerih obstajajo razlogi za sum pranja denarja.”
Št. 715-02/93-2/5
Ljubljana, dne 20. februarja 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost