Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1996 z dne 29. 2. 1996

Kazalo

573. Zakon o dopolnitvi zakona o posebnem davku na določene prejemke (ZPDDP-C), stran 900.

Na podlagi druge alinee prvega ostavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o posebnem davku na določene prejemke (ZPDDP-C)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o posebnem davku na določene prejemke (ZPDDP-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. februarja 1996
Št. 001-22-25/96
Ljubljana, dne 23. februarja 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O POSEBNEM DAVKU NA DOLOČENE PREJEMKE (ZPDDP-C)
1. člen
V zakonu o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS št. 72/93, 22/94 in 45/94) se v 4. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Davek se ne plačuje od izplačil pri sezonskem tradicionalnem izlovu cipljev in drugih rib, ki se pojavijo hkrati z njimi, ki jih fizičnim osebam izplačuje koncesionar, registriran za opravljanje navedene dejavnosti.”
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-01/90-5/13
Ljubljana, dne 15. februarja 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost