Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996

Kazalo

561. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Štore, stran 830.

Občinski svet občine Štore je na 12. redni seji dne 30. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Štore
1. člen
Priznanja Občine Štore so:
1. Častni občan
2. Zlati grb občine
3. Srebrni grb občine
4. Plaketa občine.
2. člen
Priznanja Občine Štore se podeljujejo:
– občanu posamezniku
– skupini občanov
– društvu ali organizaciji
– podjetju
– tuji osebi z zaslugami za Občino Štore
– uglednim delegacijam ob obisku občine.
3. člen
V 1. členu našteta priznanja se podeljujejo za uspešnost na področju gospodarstva, kulture, športa, sociale, pa tudi za izkazano veliko požrtvovalnost, pogum (hrabrost) ob posebnih izjemnih dogodkih.
4. člen
Število predvidenih priznanj za tekoče leto določi Občinski svet občine na predlog Odbora za priznanja in župana, s sklepom občinskega sveta.
5. člen
Priznanja se podeljujejo praviloma enkrat letno (za občinski praznik) in to na podlagi že prej izdelanega predloga na Odboru za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, ki ga dokončno potrdi Občinski svet občine Štore.
6. člen
Če se priznanja iz 1. člena podelijo za hrabrost, požrtvovalnost in humano dejanje, lahko to stori župan Občine Štore sam, brez sklepa sveta občine in z vednostjo odbora za priznanja.
V vseh ostalih primerih se o vrsti priznanja in številu priznanj odloča dokončno Občinski svet občine Štore na predlog Odbora za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja. Občinski svet sprejema odločitve v zvezi s priznanji z 2/3 večino prisotnih članov, razen o priznanju ČASTNI OBČAN, ko mora biti mnenje Občinskega sveta enoglasno.
7. člen
Odboru za priznanja pri Občini Štore lahko predlagajo kandidate za priznanja:
– posamezni občani
– društva in organizacije
– vodstva podjetij
– politične stranke v občini
– župan občine
– Občinski svet občine Šore in Svet Krajevne skupnosti Svetina.
8. člen
V občinskem listu “Štorski občan” se objavijo propozicije predlaganja priznanj, kot so:
– kdo podeljuje priznanja
– koliko in katera priznanja bodo podeljena
– za katera področja bodo podeljena
– komu se lahko podelijo
– kdo je lahko predlagatelj in kaj vse mora predlog vsebovati
– rok predložitve predloga.
9. člen
Utemeljitev s strani predlagateljev mora vsebovati podatke o uspehih in prizadevanjih kandidata za priznanje. Neutemeljenih in prepozno dostavljenih predlogov, delovno telo ne bo obravnavalo.
10. člen
Sredstva za priznanja se zagotovijo iz proračuna Občine Štore, občinska uprava pa je dolžna o občinskih priznanjih voditi evidenco-register.
11. člen
Oblikovno je plaketa kvadratne oblike, stranica je dolga 10 cm in je zunaj temno modre barve, notranje pa v barvi zastave (živo zelena). V plaketo je vtisnjen grb Občine Štore. Na plaketi je v zgornjem delu napis “plaketa” in v spodnjem “Občina Štore”. Plaketa je vložena v usnjeno šatuljo z žametno podlago. Oboje, šatulja in žamet sta v barvah štorske zastave. K plaketi sodi tudi pisni dokument z osnovnimi podatki za priznanje.
12. člen
Odlok o podeljevanju priznanj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati drugi dan po objavi.
Štore, dne 30. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti