Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996

Kazalo

560. Odlok o organizaciji in delovanju dimnikarske službe v Občini Šentjernej, stran 829.

Na podlagi zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90), pravilnika o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Uradni list SRS, št. 1/76 ) in na podlagi 11. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 12. seji dne 29. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovanju dimnikarske službe v Občini Šentjernej
1. člen
Ta odlok določa organizacijo in delovanje dimnikarske službe v Občini Šentjernej, roke čiščenja ter pregledovanja kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav, cene storitev in nadzor nad opravljanjem dimnikarskih storitev.
2. člen
Dimnikarsko službo na območju Občine Šentjernej opravlja dimnikarsko podjetje ali samostojni dimnikarski obrtnik, katerih poslovni predmet je dimnikarstvo.
3. člen
Izvajalce dimnikarskih storitev na območju Občine Šentjernej na podlagi razpisa za podelitev koncesije izbere komisija za odpiranje ponudb, pogodbo o koncesiji pa podpiše župan Občine Šentjernej.
Občina Šentjernej je razdeljena na tri dimnikarska območja.
I. območje: Krajevna skupnost Šentjernej
II. območje: Krajevna skupnost Orehovica
III. območje: ožji center Šentjerneja.
4. člen
Roki in način čiščenja ter pregledovanja kurilnih in prezračevalnih naprav ter dimnih vodov se določijo in opravljajo v skladu s pravilnikom o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Uradni list SRS, št. 1/76), kolikor s tem odlokom niso drugače določeni.
5. člen
Kurilne naprave na trda goriva, dimni vodi in dimniki v zasebnih gospodinjstvih, ki te naprave stalno uporabljajo, se čistijo v naslednjih rokih:
– najmanj enkrat v kurilni sezoni male kurilne naprave do 50 kW,
– najmanj trikrat v času kurilne sezone male kurilne naprave večje od 50 kW in srednje kurilne naprave.
6. člen
V času od 1. junija do 30. septembra mora dimnikarska organizacija ali samostojni dimnikarski obrtnik opraviti strokovni pregled kurilnih naprav, dimnih vodov, dimnikov in prezračevalnih naprav v objektih, če so varne in v uporabnem stanju. O ugotovitvah pisno seznani uporabnika naprav. Dimnikarska služba je za opravljen pregled upravičena zaračunati 60% določene cene za čiščenje kurilnih in dimovodnih naprav.
7. člen
Dimnikarska organizacija in samostojni dimnikarski obrtnik nista upravičena zaračunati dela, ki ni bilo opravljeno po krivdi dimnikarja. Je pa upravičena zaračunati 50% določene cene za čiščenje kurilnih naprav in dimnih vodov, če uporabnik tega ni dovolil kljub temu, da je o času čiščenja bil pravočasno obveščen.
8. člen
Občinski svet občine Šentjernej daje soglasje k cenam dimnikarskih storitev.
9. člen
Dimnikarska organizacija ali samostojni dimnikarski obrtnik sta v primeru opustitve opravljanja dimnikarske službe dolžna organu, ki je določil območje podati izjavo o prenehanju opravljanja dimnikarskih storitev v roku 6 mesecev pred prenehanjem; pred potekom 6-mesečnega odpovednega roka pa lahko prenehata z opravljanjem dimnikarskih storitev le z izrecnim soglasjem pristojnega organa.
10. člen
Organ, ki je določil dimnikarski organizaciji oziroma samostojnemu dimnikarskemu obrtniku območje za opravljanje dimnikarske službe, temu lahko odvzame območje za opravljanje dimnikarske službe, če le-ti kljub opozorilu pristojnega požarnega in sanitarnega inšpektorja občutno zanemarjajo dimnikarsko službo.
11. člen
Uporabnik in pristojni požarni inšpektor lahko zahtevata čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav tudi pred iztekom roka, ki ga za čiščenje in pregledovanje kurilnih naprav in dimnih vodov določata pravilnik in ta odlok.
12. člen
Nadzorstvo nad opravljanjem dimnikarske službe izvršuje pristojni požarni inšpektor, kolikor gre za vprašanje požarne varnosti. Kolikor gre za vprašanje kontrole dimne ali ostale emisije, pa pristojni sanitarni inšpektor.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-12/95-96
Šentjernej, dne 29. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti