Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996

Kazalo

541. Odlok o ceni proizvodnje in distribucije vode v Občini Litija, stran 811.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 3., 18. in 19. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 6/96) ter 9. in 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95 in 70/95) je Občinski svet občine Litija na 16. seji dne 25. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o ceni proizvodnje in distribucije vode v Občini Litija
1. člen
Z namenom normalne oskrbe s pitno vodo, ki obsega zajemanje, čiščenje in dovajanje pitne vode gospodinjstvom, industriji in drugim uporabnikom v Občini Litija se s tem odlokom predpisuje enotna cena proizvodnje in distribucije vode na območju Občine Litija.
2. člen
Cena proizvodnje in distribucije vode vključuje upravljanje – gospodarjenje, vzdrževanje in obnavljanje vodovodnih objektov in naprav.
3. člen
Zavezanci za plačilo proizvodnje in distribucije vode v Občini Litija so vse pravne in fizične osebe, ki so uporabniki javnih vodovodnih sistemov.
4. člen
Cena proizvodnje in distribucije vode znaša:
a)
۰ za uporabnike javnih vodovodnih sistemov za redno vzdrževanje:
– 40 SIT/m3 porabljene vode v gospodinjstvu,
– 70 SIT/m3 porabljene vode v gospodarstvu.
Navedena cena se uporablja od dneva uveljavitve.
S 1. 1. 1997 velja za uporabnike javnih vodovodnih sistemov za redno vzdrževanje cena vode:
– 60 SIT m3 porabljene vode v gospodinjstvu
– 90 SIT m3 porabljene vode v gospodarstvu;
۰ za uporabnike javnih vodovodnih sistemov za investicijsko vzdrževanje:
– 20 SIT/m3 porabljene vode v gospodinjstvu,
– 30 SIT/m3 porabljene vode v gospodarstvu.
Navedena cena se uporablja od 1. 7. 1997 dalje.
b) Za vodovode po krajevnih skupnostih se cene določajo skladno s specifičnimi pogoji posameznega področja, vendar ne sme biti nižja od osnovne predpisane cene. Prispevek za investicijsko vzdrževanje se zbira na integralnem proračunu Občine Litija.
c) Za priključitev novih uporabnikov na vodovodno omrežje:
– 80.000 SIT za uporabnika, ki priključuje družinsko stanovanjsko hišo in (ali) delavnico za osebne in podobne obrtne storitve, priključki do profila 1,5",
– 120.000 SIT za uporabnika, ki priključuje družinsko stanovanjsko hišo in kmečko gospodarsko poslopje in (ali) delavnico za proizvodno obrtno dejavnost; priključki profila do 2,5",
– 160.000 SIT za uporabnika, ki priključuje stanovanjsko hišo, ali poslovno stavbo s priključkom do 110 mm.
5. člen
Cena proizvodnje in distribucije vode velja za vse javne vodovode v Občini Litija. Javni vodovod je tisti, ki ima 10 in več priključkov.
6. člen
Sredstva, zbrana s ceno proizvodnje in distribucijo vode za investicijsko vzdrževanje, bo upravljalec vodovoda nakazal v proračun Občine Litija.
7. člen
Plačevanje proizvodnje in distribucije vode – pod točko a, 4. člena, je mesečno in jo zaračunava upravljalec javnega vodovoda v Občini Litija. Zbrana sredstva se namenijo za redno in investicijsko vzdrževanje tistega vodovodnega sistema, kjer se sredstva zberejo.
Prispevek pod točko c, 4. člena je uporabnik dolžan plačati upravljalcu javnega vodovoda v Občini Litija pred izdajo gradbenega dovoljenja na podlagi pogodbe z upravljalcem oziroma neposredno pred izvedbo priklopa na javno vodovodno omrežje.
Upravljalec sredstva nakaže v proračun Občine Litija in so namenjena za investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema na področju plačanega prispevka.
8. člen
Cene proizvodnje in distribucije vode iz 4. člena se mesečno prilagajajo rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Litija, dne 25. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta občine Litija
Franci Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti