Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996

Kazalo

519. Seznam vzdrževalcev, pooblaščenih za vzdrževanje gasilnikov, stran 769.

Na podlagi 14. člena pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list RS, št. 22/95) objavlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
S E Z N A M
vzdrževalcev, pooblaščenih za vzdrževanje gasilnikov
(seznam je objavljen na straneh 770, 771 in legenda na strani 772).
Na seznamu so navedeni pooblaščeni vzdrževalci, ki so pridobili pooblastilo do 31. 12. 1995.
Pooblastilo velja za tiste tipe gasilnikov, ki so označeni z ۰, za dobo treh let.
Št. 845-10/2-96
Ljubljana, dne 16. januarja 1996.
Direktor
Uprave Republike Slovenije
za zaščito in reševanje
Bojan Ušeničnik l. r.
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------.
.                    .         TIPI GASILNIKOV         .       .
.    POOBLAŠČENI VZDRŽEVALCI     .------.---------.--------.--------.-------.-------.       .
.                    . ITPP . Varnost . Pastor . Gloria . Total . Yanes . Datum izdaje .
.                    .   .     .    .    .    .    . pooblastila .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 1. . Helios poslovne storitve d.o.o., . *  .  *  .  *  .  *  .  *  .  *  .  1.9.1995  .
.   . Center požarne varnosti,     .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Koliška 2a, 61230 Domžale    .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 2. . Univar d.o.o., Regentova 3,   . *  .     .  *  .  *  .    .    .  1.9.1995  .
.   . 66280 Ankaran          .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 3. . Varnost p.o., Ljubljanska 9,   . *  .     .  *  .  *  .    .    . 13.9.1995  .
.   . 62000 Maribor          .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 4. . Gorenje servis d.o.o., Poklicna . *  .  *  .  *  .  *  .  *  .  *  . 13.9.1995  .
.   . gasilska enota, Partizanska 12, .   .     .    .    .    .    .       .
.   . 63320 Velenje          .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 5. . Gasilska zveza Gornja Radgona,  . *  .     .  *  .    .    .    . 13.9.1995  .
.   . Gasilska ulica 2,        .   .     .    .    .    .    .       .
.   . 69250 Gornja Radgona       .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 6. . Javni zavod za gašenje in    . *  .     .  *  .  *  .  *  .    . 13.9.1995  .
.   . reševanje, Gasilska brigada   .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Koper, Ljubljanska cesta 6,   .   .     .    .    .    .    .       .
.   . 66000 Koper           .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 7. . Vargas - Al d.o.o., Tovarniška  .   .     .  *  .  *  .    .    . 13.9.1995  .
.   . cesta 10, 62325 Kidričevo    .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 8. . Zavod za gasilno in reševalno  . *  .     .  *  .  *  .  *  .    . 13.9.1995  .
.   . službo Maribor, Ulica      .   .     .    .    .    .    .       .
.   . proletarskih brigad 21, 62000  .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Maribor             .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 9. . Javni zavod za požarno,     . *  .     .  *  .    .    .    . 13.9.1995  .
.   . reševalno in tehnično službo   .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Celje, Dečkova cesta 36, 63000  .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Celje              .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 10. . Rudnik lignita Velenje p.o.,   .   .     .  *  .  *  .    .    . 20.9.1995  .
.   . Centralna jamska reševalna    .   .     .    .    .    .    .       .
.   . služba Slovenije, Partizanska  .   .     .    .    .    .    .       .
.   . 78, 63320 Velenje        .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 11. . Maks Vrečko s.p., Vinska Gorica .   .     .  *  .  *  .    .    . 26.9.1995  .
.   . 5a, 63204 Dobrna         .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 12. . Gasilsko društvo Zagorje mesto, . *  .     .  *  .  *  .    .    . 29.9.1995  .
.   . Kidričeva 11a, 61410       .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Zagorje ob Savi         .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 13. . LMS Franc Lampe s.p., Luize   . *  .  *  .  *  .  *  .    .    . 29.9.1995  .
.   . Pesjakove 17, 61000 Ljubljana  .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 14. . Servis gasilske opreme in    . *  .     .  *  .  *  .  *  .    . 29.9.1995  .
.   . izdalava, Zvonko Božičnik s.p., .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Hotinjska cesta 76, 62312    .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Orehova vas           .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 15. . Gasilsko društvo Hrastnik mesto, .   .     .  *  .  *  .    .    . 29.9.1995  .
.   . Cesta 1. maja 55, 61430 Hrastnik .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 16. . Peter Jurglič s.p., Puščava 30, . *  .     .  *  .    .    .    . 29.9.1995  .
.   . 68320 Mokronog          .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 17. . Poklicna gasilska enota Krško  . *  .     .  *  .  *  .  *  .    . 29.9.1995  .
.   . p.o., Tovarniška 19,       .   .     .    .    .    .    .       .
.   . 68270 Krško           .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 18. . Vzdrževanje in servisiranje   . *  .     .  *  .    .    .    . 29.9.1995  .
.   . gasilnikov "Veselica",      .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Rudolf Hrastar s.p., Pot na   .   .     .    .    .    .    .       .
.   . veselico 30, 68330 Metlika    .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 19. . Servis gasilne opreme Peter   . *  .     .  *  .  *  .  *  .    . 29.9.1995  .
.   . Petek s.p., Zechnerjeva 3,    .   .     .    .    .    .    .       .
.   . 62250 Ptuj            .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 20. . TDR - Tovarna dušika Ruše -   .   .     .  *  .  *  .    .    . 2.10.1995  .
.   . Metalurgija d.o.o., Tovarniška  .   .     .    .    .    .    .       .
.   . cesta 51, 62342 Ruše       .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 21. . Nafta Lendava d.o.o., Poklicna  .   .     .  *  .  *  .    .    . 13.10.1995  .
.   . gasilska enota, Rudarska cesta  .   .     .    .    .    .    .       .
.   . 1, 69220 Lendava         .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 22. . Sint d.o.o., Nova Cerkev 95,   . *  .     .  *  .  *  .    .    . 13.10.1995  .
.   . 63203 Nova Cerkev        .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 23. . Skiga, Marko Paternoster s.p.,  . *  .     .  *  .  *  .    .    . 13.10.1995  .
.   . Breg pri Litiji, 61270 Litija  .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 24. . Radeče Papir p.o., Njivice 7,  . *  .     .  *  .  *  .    .    . 13.10.1995  .
.   . 61433 Radeče           .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 25. . Javni zavod za gasilsko in    . *  .     .  *  .  *  .  *  .    . 20.10.1995  .
.   . reševalno dejavnost p.o.,    .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Gasilska enota Nova Gorica,   .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Vojkova 57, 65000 Nova Gorica  .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 26. . Alarm - Kokalj s.p., Brnčičeva  . *  .     .  *  .  *  .  *  .  *  . 20.10.1995  .
.   . 11, 61231 Ljubljana - Črnuče   .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 27. . Prostovoljno gasilsko društvo  . *  .     .  *  .  *  .  *  .    . 24.10.1995  .
.   . Nazarje, Zadrečka cesta 1,    .   .     .    .    .    .    .       .
.   . 63331 Nazraje          .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 28. . Gasilski zavod Trbovlje,     . *  .     .  *  .  *  .    .    . 24.10.1995  .
.   . Savinjska cesta 35, 61420    .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Trbovlje             .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 29. . Franc Gorenc s.p., Rimska cesta . *  .     .  *  .  *  .  *  .    . 24.10.1995  .
.   . 33, 68210 Trebnje        .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 30. . Slovenske železnice - Centralne .   .     .  *  .  *  .    .    . 24.10.1995  .
.   . delavnice Ljubljana d.o.o.,   .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Zaloška cesta 217, 61000     .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Ljubljana            .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 31. . Gasilska zveza Ljutomer, Ulica  .   .     .  *  .  *  .  *  .    . 7.11.1995  .
.   . Rajh Nade 20, 69240 Ljutomer   .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 32. . Gasilsko društvo Ptuj, Natašina . *  .     .  *  .  *  .  *  .    . 7.11.1995  .
.   . pot 1a, 62250 Ptuj        .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 33. . Smarty d.o.o., Kunaverjeva    . *  .     .  *  .  *  .    .    . 7.11.1995  .
.   . ulica 3, 61000 Ljubljana     .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 34. . Gasilska zveza Škofja Loka,   . *  .     .  *  .  *  .  *  .    . 8.11.1995  .
.   . Kidričeva cesta 51a, 64220    .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Škofja Loka           .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 35. . Gasilsko društvo Prevalje, Trg  .   .     .  *  .  *  .    .    . 8.11.1995  .
.   . 28, 62391 Prevalje        .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 36. . Alarm - Kozina s.p., Brnčičeva  . *  .     .  *  .  *  .  *  .  *  . 8.11.1995  .
.   . 11, 61231 Ljubljana - Črnuče   .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 37. . Gasilsko društvo Ormož,     .   .     .  *  .  *  .    .    . 8.11.1995  .
.   . Ljutomerska cesta 1, 62270 Ormož .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 38. . Sinet d.d., Grajska pot 8,    .   .     .  *  .    .    .    . 14.11.1995  .
.   . 61430 Hrastnik          .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 39. . Prostovoljno gasilsko društvo  . *  .     .  *  .    .    .    . 14.11.1995  .
.   . Spodnja Idrija, Slovenska cesta .   .     .    .    .    .    .       .
.   . 11, 65281 Spodnja Idrija     .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 40. . Peko Tržič p.o., Cesta Ste Marie . *  .     .  *  .  *  .    .    . 14.11.1995  .
.   . aux Mines 5, 64290 Tržič     .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 41. . Poklicni gasilski reševalni   . *  .     .  *  .  *  .    .    . 14.11.1995  .
.   . servis - ŽJ d.o.o., Cesta    .   .     .    .    .    .    .       .
.   . železničarjev 35, 64270 Jesenice .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 42. . CPV d.o.o., Tržaška 132/II,   . *  .     .  *  .  *  .    .    . 14.11.1995  .
.   . 61000 Ljubljana         .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 43. . Prostovoljno gasilsko društvo  . *  .     .  *  .  *  .    .    . 14.11.1995  .
.   . Kočevje, Roška cesta 10,     .   .     .    .    .    .    .       .
.   . 61330 Kočevje          .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 44. . Varnost gasilski servis p.o.,  . *  .  *  .  *  .  *  .  *  .    . 22.11.1995  .
.   . Koperska ulica 94, 61000     .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Ljubljana            .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 45. . TVT Storitve d.o.o.,       .   .     .  *  .  *  .    .    . 23.11.1995  .
.   . Preradovičeva 28, 62000 Maribor .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 46. . Gepard d.o.o., Pijava Gorica 39, . *  .     .  *  .  *  .    .    . 24.11.1995  .
.   . 61292 Ig             .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 47. . Impol Servis d.o.o., Partizanska .   .     .  *  .  *  .    .    . 30.11.1995  .
.   . ulica 38, 62310 Slovenska    .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Bistrica             .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 48. . Gasilsko reševalni center Novo  . *  .     .  *  .  *  .  *  .    . 14.12.1995  .
.   . mesto, Seidlova cesta 29,    .   .     .    .    .    .    .       .
.   . 68000 Novo mesto         .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 49. . Litostroj Varnost d.o.o.,    . *  .  *  .  *  .  *  .  *  .    . 1.12.1995  .
.   . Litostrojska cesta 40, 61000   .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Ljubljana            .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 50. . Gasilec - servis gasilnih    . *  .  *  .  *  .  *  .  *  .    . 4.12.1995  .
.   . aparatov, Zvonimir Bižičnik s.p.,.   .     .    .    .    .    .       .
.   . Ptujska cesta 355, 62204     .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Miklavž na Dravskem polju    .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 51. . Gasilsko reševalna služba p.o., . *  .     .  *  .  *  .  *  .    . 4.12.1995  .
.   . Oldhamska cesta 4, 64000 Kranj  .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 52. . Aerodrom Ljubljana p.o.,     .   .     .  *  .  *  .  *  .    . 6.12.1995  .
.   . Zgornji Brnik 130a, 64210 Brnik .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 53. . Sintal d.o.o., Zaloška 143,   .   .     .  *  .  *  .    .    . 13.12.1995  .
.   . 61000 Ljubljana         .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 54. . Kamnolom Borovnik Kisovec d.o.o.,.   .     .  *  .  *  .  *  .  *  . 13.12.1995  .
.   . Grajska 2, 61410 Zagorje ob Savi .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 55. . Vabaco varovanje d.o.o.,     .   .     .  *  .  *  .  *  .    . 13.12.1995  .
.   . Lendavska 39, 69000 Murska    .   .     .    .    .    .    .       .
.   . Sobota              .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 56. . Gasilski zavod Ravne na Koroškem,.   .     .  *  .  *  .    .    . 14.12.1995  .
.   . Koroška cesta 13, 62390 Ravne  .   .     .    .    .    .    .       .
.   . na Koroškem           .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 57. . Mana d.o.o., Koroška cesta 25,  .   .     .  *  .  *  .    .    . 14.12.1995  .
.   . 62360 Radlje ob Dravi      .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 58. . Prostovoljno industrijsko    .   .     .  *  .  *  .    .    . 14.12.1995  .
.   . gasilsko društvo Muta, Gasilska .   .     .    .    .    .    .       .
.   . ulica 2, 62366 Muta       .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 59. . Franc Kirbiš s.p., Tržec 44 c,  .   .     .  *  .  *  .    .    . 14.12.1995  .
.   . 62284 Videm pri Ptuju      .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 60. . Darma d.o.o., Dolejnci 14,    . *  .  *  .  *  .  *  .  *  .  *  . 14.12.1995  .
.   . 68341 Adlešiči          .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 61. . Gasilska zveza Ptuj, Natašina  . *  .     .  *  .  *  .  *  .    . 22.12.1995  .
.   . pot 1 a, 62250 Ptuj       .   .     .    .    .    .    .       .
.-----.----------------------------------.------.---------.--------.--------.-------.-------.--------------.
. 62. . Stol Kamnik d.d., Ljubljanska  .   .     .  *  .  *  .    .    . 20.12.1995  .
.   . cesta 45, 61421 Kamnik      .   .     .    .    .    .    .       .
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------.


Legenda:

ITPP  - gasilniki proizvajalca INDUSTRIJE TERMIČNIH APARATOV,
     ŽIČNIH TKANIN IN PLASTIKE - RIBNICA, Slovenija

VARNOST - gasilniki proizvajalca VARNOST - GASILSKI SERVIS,
     LJUBLJANA

PASTOR - gasilniki proizvajalca PASTOR - ZAGREB, HRVAŠKA

GLORIA - gasilniki proizvajalca GLORIA, NEMČIJA

TOTAL  - gasilniki proizvajalca TOTAL, NEMČIJA

YANES  - gasilniki proizvajalca METAL YANES S.A. SAO PAOLO,
     BRAZILIJA


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti