Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1996 z dne 23. 2. 1996

Kazalo

518. Navodilo o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo, stran 760.

Na podlagi tretjega odstavka 76. in 106. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o načinu, obliki in rokih za pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
1. člen
S tem navodilom se predpisujejo način, oblika in roki za pošiljanje podatkov iz 76. in 106. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95), ki so jih koncesionarji iz 55. člena in pravne osebe iz prvega odstavka 128. člena dolžni pošiljati Uradu RS za nadzor prirejanja iger na srečo.
2. člen
Osebe iz 1. člena tega navodila, ki imajo več igralnic, morajo pošiljati podatke, ki se nanašajo na posamezno igralnico, za vsako igralnico posebej.
3. člen
Podatki se morajo pošiljati na naslednjih obrazcih:
– desetdnevno poročilo o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin (obr. MF IGR 1)
– trimesečno poročilo o kreditih/posojilih (obr. MF IGR 2)
– polletni pregled stroškov (obr. MF IGR 3)
– polletni pregled investicij (obr. MF IGR 4)
– stanje žetonov v igralnici (obr. MF IGR 5)
– poročilo o nabavi žetonov (obr. MF IGR 6)
– poročilo o uničenju žetonov (obr. MF IGR 7)
Obrazci z navodili za izpolnjevanje so sestavni del tega navodila.
4. člen
Podatki se morajo nanašati na obdobja, kot so opredeljena v posameznem obrazcu.
5. člen
Osebe iz 1. člena tega navodila morajo pošiljati podatke v naslednjih rokih:
– desetdnevno poročilo o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin (obr. MF IGR 1) najkasneje 2 dni po zaključku obdobja;
– trimesečno poročilo o kreditih/posojilih (obr. MF IGR 2), polletni pregled stroškov (obr. MF IGR 3) in polletni pregled investicij (obr. MF IGR 4) najkasneje 8 dni po zaključku obdobja;
– stanje žetonov v igralnici (obr. MF IGR 5) na dan uveljavitve tega navodila, v roku 5 dni po uveljavitvi tega navodila;
– poročilo o nabavi žetonov (obr. MF IGR 6) in poročilo o uničenju žetonov (obr. MF IGR7) v roku 2 dni po prejemu oziroma uničenju žetonov.
6. člen
Podatki iz tega navodila se morajo pošiljati po pošti s priporočeno pisemsko pošiljko.
7. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 471-32/96
Ljubljana, dne 9. februarja 1996.
Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.
        NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV


A) Splošna navodila:

I. Koncesionar:

- vpišite osebo iz 1. člena navodila o načinu, obliki in rokih za
pošiljanje podatkov Uradu Republike Slovenije za nadzor
prirejanja iger na srečo in njeno matično številko

II. Igralnica:

- navedite igralnico in njen naslov

III. Obdobje:

- vpišite obdobje, na katerega se podatki nanašajo


B) Posebna navodila k posameznemu obrazcu:


Obr. MF IGR 1

IV. Podatki o realizaciji in napitnini

Številka vrste igre je povzeta iz drugega odstavka 53. člena
zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95).

Oznake za igre v posamezni vrsti igre so prve črke iz določenih
iger v 53. členu kot: CF=chemin de fer, PO=poker, FR=francoska
ruleta, AR=ameriška ruleta, BO=boulle, BJ=black jack, PB=punto
banco, MP=mini punto, CP=caribean poker, 30/40, RD=red dog,
CR=craps, TS=tai sai, BI=bingo, KE=keno, BW=big wheel, TO=toto,
IA=igralni avtomati, ST=stave.

Realizacija iz iger so zbirni podatki iz dnevnih obračunov in
predstavljajo vrednost prejetih vplačil za udeležbo pri igri,
zmanjšana za izplačane dobitke, pri prvi vrsti iger pa prihodek
od iger, ki jih igralci igrajo drug proti drugemu.

Realizacija iz napitnin so zbirni podatki iz dnevnih obračunov.

V. Višina plačane vstopnine:

- vpišite podatek o skupnem znesku vplačane vstopnine v obdobju.


Obr. MF IGR 2

Obrazec se izpolnjuje kvartalno.

- datum in znesek nakazila:

- če je bilo za eno dano/prejeto posojilo oziroma kredit
izvršenih več delnih nakazil, napišite te zneske in datume. Vse
vodite pod eno tekočo številko opombe, datum zapadlosti in letna
obrestna mera se vpisuje samo pri prvem delnem nakazilu.

- pod "letno obrestno mero" navedite pogodbene obresti kot npr.:

                         - R +%,

                         - D +%,

                         - T +%.

Obr. MF IGR 3 in Obr. MF IGR 4:


Obrazca se izpolnjujeta za obdobje od 1. 1. do 30. 6. in od 1. 7.
do 31. 12. v tekočem letu.


Obr. MF IGR 5

Obrazec se izpolni po začetnem stanju na dan uveljavitve
navodila.

Obrazcu obvezno priložite opis posameznih vrst žetonov, plak in
srečk oziroma kart za bingo, po naslednji shemi:

- posamična vrednost (5 ATS, 10 DEM, 5000 LIT,...)

- oblika (okrogla, kvadrat,...)

- velikost (r=2 cm, 5x5 cm,...)

- barva (rdeča, rumena,...)

- karakteristična oznaka igralnice

- material iz katerega je žeton izdelan (plastika, kovina,...)

- proizvajalec in dobavitelj (firma, naslov,...)

- opis zaščite pred ponaredbo.


Obr. MF IGR 6

Proizvajalec: vpišite firmo in sedež firme proizvajalca.

Dobavitelj: vpišite firmo in sedež dobavitelja, če je različen od
proizvajalca.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti