Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996

Kazalo

408. Sklep o razpisu posvetovalnega referenduma na referendumskih območjih Ajdovec, Dvor, šmihel pri Žužemberku in Žužemberk, stran 643.

Na podlagi 47. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 3. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95 in 37/95) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 15. seji dne 31. 1. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu posvetovalnega referenduma na referendumskih območjih Ajdovec, Dvor, Šmihel pri Žužemberku in Žužemberk
Občinski svet mestne občine Novo mesto razpisuje posvetovalni referendum o ustanovitvi KS na referendumskih območjih:
Ajdovec, Dvor, Šmihel pri Žužemberku in Žužemberk.
1
Referendumsko območje Ajdovec obsega naslednja naselja:
Boršt pri Dvoru, Brezova Reber pri Dvoru, Dolnji Ajdovec, Gornji Ajdovec, Mali Lipovec, Podlipa, Sela pri Ajdovcu, Srednji Lipovec, Veliki Lipovec.
2
Referendumsko območje Dvor obsega naslednja naselja:
Doljni Kot, Dvor, Gornji Kot, Jama pri Dvoru, Klopce, Lašče, Mačkovec pri Dvoru, Podgozd, Sadinja vas pri Dvoru, Stavča vas, Trebča vas, Vinkov Vrh.
3
Referendumsko območje Šmihel pri Žužemberku obsega naslednja naselja:
Dešeča vas, Drašča vas, Klečet, Plešivica, Poljane pri Žužemberku, Šmihel pri Žužemberku.
4
Referendumsko območje Žužemberk obsega naslednja naselja:
Budganja vas, Doljni Križ, Gornji Križ, Gradenc, Malo Lipje, Prapreče, Reber, Veliko Lipje, Vrh pri Križu, Vrhovo pri Žužemberku, Zafara, Zalisec, Žužemberk.
5
Glasovnica vsebuje:
– območje, za katero je razpisan referendum;
– vprašanje, o katerem se odloča na referendumu;
– navodilo o načinu glasovanja.
6
Referendumsko vprašanje na vseh predhodno naštetih referendumskih območjih se glasi:
“Ali ste za to, da se na našem referendumskem območju ustanovi krajevna skupnost ?”
7
Postopek za izvedbo referenduma vodijo občinska volilna komisija in volilni odbori.
8
Glede oblikovanja in dela volilnih komisij in volilnih odborov se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.
9
Referendum se izvede v nedeljo, 17. marca 1996.
10
Sklep o razpisu referenduma se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-1/96-12
Novo mesto, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.