Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996

Kazalo

407. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Novo mesto, stran 643.

Na podlagi 6. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 7/94) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95 in 37/95) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 15. seji dne 31. 1. 1996 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
statuta Mestne občine Novo mesto
1. člen
V statutu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95 in 37/95) se 101. člen spremeni tako, da se glasi:
“Obstoječe krajevne skupnosti nadaljujejo svojo delo do sprejetja statutarnega sklepa o ustanovitvi krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto in do izvolitve njihovih organov.”
Št. 013-1/96-12
Novo mesto, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.