Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996

Kazalo

388. Razpis za dodelitev koncesije, stran 623.

Na podlagi prvega odstavka 47. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) in četrtega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 183. seji dne 7. februarja 1996 sprejela sklep, da objavi
R A Z P I S
za dodelitev koncesije
Koncesija se dodeljuje za izvajanje rednega študija po dodiplomskem študijskem programu za pridobitev visoke strokovne izobrazbe na študijskem področju managementa za najmanj sto kandidatov.
Koncesija bo dodeljena najmanj za čas študija ene vpisne generacije od študijskega leta 1996/97 dalje.
Na razpis se lahko prijavi zasebni visokošolski zavod, ki:
1. je ustanovljen v skladu z zakonom o visokem šolstvu,
2. ima po postopku, določenem z zakonom o visokem šolstvu, sprejet študijski program, za katerega se razpisuje koncesija,
3. je vpisan v evidenco visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za šolstvo in šport,
4. izpolnjuje pogoje glede tehnične opremljenosti in varstvo pri delu.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva ulica št. 6, Ljubljana, in sicer petnajst dni po objavi razpisa.
Prijavljeni bodo o izbiri obveščeni v tridesetih dneh po končanem zbiranju prijav.
Št. 620-01/96-5/1-8
Ljubljana, dne 7. februarja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost