Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996

Kazalo

384. Uredba o določitvi kriterijev energetske učinkovitosti, manjše porabe pitne vode in manjšega obremenjevanja okolja za nekatere proizvode široke rabe, stran 620.

Na podlagi 14. točke prvega odstavka 9. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 in 7/95) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi kriterijev energetske učinkovitosti, manjše porabe pitne vode in manjšega obremenjevanja okolja za nekatere proizvode široke rabe
1. člen
Za proizvode široke potrošnje, ki po tej uredbi izpolnjujejo kriterije energetske učinkovitosti manjše porabe pitne vode in manjšega obremenjevanja okolja, se štejejo:
1. hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije,
2. pralni stroji,
3. sušilni stroji z in brez dovoda zraka,
4. sesalniki,
5. okna (vključno z balkonskimi vrati in panoramskimi stenami).
2. člen
Kriteriji za ocenjevanje izpolnjenosti pogojev energetske učinkovitosti, manjše porabe pitne vode in manjšega obremenjevanja okolja za proizvode iz prejšnjega člena te uredbe so naslednji:
1. Razred energetske učinkovitosti za hladilnike, zamrzovalnike ter njihovo kombinacijo je C. Indeks energetske učinkovitosti mora biti manjši od 90. Kriterij je določen na podlagi smernic EU 94/2/EC in 95/C155/07.
2. Razred energetske učinkovitosti in zmanjšanja porabe pitne vode za pralne stroje je C. Poraba električne energije, izražena v kWh na kg opranega perila pri 60 stopinjah C, mora biti manjša ali enaka 0,27. Kriterij je določen na podlagi smernice EU 95/12/EC.
3. Razred pralnega in ožemalnega učinka za pralne stroje C. Pralni učinek mora biti pri pranju bombažnega perila pri 60 stopinjah C manjši ali enak 97% in ožemalni učinek manjši ali enak 63%. Kriterij je določen na podlagi smernice EU 95/12/EC.
4. Razred energetske učinkovitosti za sušilne stroje brez in z dovodom zraka je C. Za sušilne stroje z dovodom zraka mora biti poraba električne energije, izražena v kWh na kg opranega perila, manjša ali enaka 0,67, za sušilne stroje z kondenzacijo pa mora biti ta poraba manjša ali enaka 0,73. Kriterij je določen na podlagi smernice EU 95/13/EC.
5. Pri sesalnikih mora biti poraba električne energije pri nasesanem materialu mase 350 g manjša ali enaka 10 Wh. Kriterij je določen na podlagi internega predpisa SIQ 101/93.
6. Okna, vljučno z balkonskimi vrati in panoramskimi stenami morajo imeti toplotno prehodnost zasteklitve nižjo od 1,4 W/m2K, toplotno prehodnost okvira nižjo od 1,6 W/m2K in ustrezajo kategoriji C zrakotesnosti. Kriteriji so določeni po standardih ISO/DIS 10077 in SIST 1018.
3. člen
Preizkušanje proizvodov glede izpolnjenosti kriterijev iz prejšnjega člena te uredbe se izvaja v skladu s slovenskimi, evropskimi in mednarodnimi standardi, in sicer: EN 153, ISO 7371, ISO 8187, ISO 5155, SIST EN 42, ISO 8301, ISO 8302 in ISO 10292 in EN 60456.
4. člen
Za opravljanje preizkušanja in izdajanja potrdil o izpolnjenosti kriterijev iz 2. člena te uredbe imenuje minister, pristojen za gospodarske dejavnosti, z dnem uveljavitve te uredbe institucije, ki so pridobile akreditacijo Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
5. člen
1. V primeru, da akreditacije iz prejšnjega člena niso podeljene, lahko medresorska komisija, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za gospodarske dejavnosti in Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje, do njene podelitve ugotovi izpolnjevanje zahtev glede potrebne opreme in usposobljenosti zaposlenih za preizkušanje kriterijev po tej uredbi.
2. Določba iz prvega odstavka tega člena velja za prehodno obdobje treh let od objave ter uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije, s tem da mora institucija, za katero je bilo ugotovljeno izpolnjevanje zahtev glede opreme in usposobljenosti zaposlenih za preizkušanje kriterijev po tej uredbi, v roku treh mesecev po pridobitvi pooblastila s strani pristojnega ministra, vložiti na Uradu Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje zahtevek za akreditacijo.
6. člen
Proizvajalec ali prodajalec lahko pridobi potrdilo o izpoljenosti kriterijev iz te uredbe za proizvod iz 1. člena te uredbe pri instituciji iz 4. oziroma 5. člena te uredbe na podlagi preizkusa ali predložitve poročila o preizkusu, pridobljenega pri drugi domači ali tuji instituciji, če je bila izpolnjenost kriterijev preizkušana na osnovi standardov in mednarodnih predpisov, določenih v tej uredbi.
7. člen
Prodajalec proizvoda iz 1. člena te uredbe kupcu izstavi kopijo potrdila iz prejšnjega člena te uredbe, iz katerega je razvidno, da proizvod izpolnjuje kriterije po tej uredbi.
8. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-06/95-5/1-8
Ljubljana, dne 1. februarja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost