Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996

Kazalo

382. Zakon o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (ZNPMBP), stran 618.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (ZNPMBP)
Razglašam zakon o najetju posojila pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj za pripravo projektov za realizacijo strategije namakanja (ZNPMBP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 1996.
Št. 001-22-15/96
Ljubljana, dne 8. februarja 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O NAJETJU POSOJILA PRI MEDNARODNI BANKI ZA OBNOVO IN RAZVOJ ZA PRIPRAVO PROJEKTOV ZA REALIZACIJO STRATEGIJE NAMAKANJA (ZNPMBP)
1. člen
Republika Slovenija najame posojilo pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Washington D.C., Združene države Amerike za izdelavo investicijsko-tehnične dokumentacije za realizacijo sprejete strategije namakanja v znesku 1,000.000 USD.
Pogoji posojila so:
– obrestna mera – variabilna za košarico valut skladno s pravili banke;
– rok odplačila – 15 let, z vključenim triletnim moratorijem na odplačilo glavnice;
– marža za deželni riziko 0,5%;
– stroški pripravljenosti posojila – ne več kot 0,75%.
2. člen
Z Mednarodno banko za obnovo in razvoj, Washington D.C., Združene države Amerike sklene pogodbo o najetju posojila minister, pristojen za finance.
3. člen
Sredstva za odplačilo posojila in za plačilo stroškov posojila se zagotavljajo v vsakokratnem proračunu Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/96-59/1
Ljubljana, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.