Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1996 z dne 12. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1996 z dne 12. 1. 1996

Kazalo

26. Sklep o temeljni obrestni meri, stran 39.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 45/95) ter drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o temeljni obrestni meri
1
Temeljna obrestna mera je letna obrestna mera, izračunana iz mesečne temeljne obrestne mere.
2
Mesečna temeljna obrestna mera za določen mesec se izračuna kot aritmetično povprečje mesečnih stopenj rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji v preteklih štirih mesecih, zaokroženo na eno decimalno mesto.
3
Letna temeljna obrestna mera, veljavna za določen mesec, se iz mesečne temeljne obrestne mere izračuna na dve decimalni mesti, na konformni način ter z upoštevanjem dejanskega števila dni v mesecu in letu.
4
Vsakokratno izračunano temeljno obrestno mero in obrestno mero zamudnih obresti Banka Slovenije sporoči Združenju bank Slovenije in sredstvom javnega obveščanja naslednji delovni dan po objavi stopnje rasti drobnoprodajnih cen s strani Statističnega urada Republike Slovenije.
5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Temeljna obrestna mera po določilih tega sklepa se določa od meseca februarja 1996 dalje.
Št. 22-0362/95
Ljubljana, dne 22. decembra 1995.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik
Sveta Banke Slovenije