Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1995 z dne 20. 10. 1995

Kazalo

70. Zakon o spremembi zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izročitvi, stran 897.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO O IZROČITVI
Razglašam Zakon o spremembi zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izročitvi, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. septembra 1995.
Št. 012-01/95-81
Ljubljana, dne 7. oktobra 1995
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO O IZROČITVI
1. člen
2. člen zakona o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izročitvi (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/95) se spremeni tako, da se v predzadnji vrstici drugega odstavka 13. člena besedila pogodbe v slovenskem besedilu besedi “državi prosilki” nadomestita z besedama “zaprošeni državi”, v hrvaškem besedilu pa besedi “državi moliteljici” z besedama “zamoljenoj državi”.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/94-43/2
Ljubljana, dne 29. septembra 1995
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.