Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1995 z dne 10. 3. 1995

Kazalo

22. Zakon o dopolnitvi zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi..., stran 87.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE ITALIJE V BOJU PROTI NEZAKONITEMU TRGOVANJU Z OPOJNIMI IN PSIHOTROPNIMI SNOVMI TER PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU IN ZAPISNIKA O SREČANJU MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE ITALIJE O IZMENJAVI RAČUNALNIŠKO OBDELANIH INFORMACIJ, KI SE NANAŠAJO NA NEZAKONITO TRGOVANJE Z OPOJNIMI IN PSIHOTROPNIMI SNOVMI PO BALKANSKI POTI IN V MEDITERANU
Razglašam Zakon o dopolnitvi zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu in zapisnika o srečanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Minitrstvom za notranje zadeve Republike Italije o izmenjavi računalniško obdelanih informacij, ki se nanašajo na nezakonito trgovanje z opojnimi in psihotropnimi snovmi po balkanski poti in v Mediteranu, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. februarja 1995.
Št. 012-01/95-11
Ljubljana, dne 28. februarja 1995
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE ITALIJE V BOJU PROTI NEZAKONITEMU TRGOVANJU Z OPOJNIMI IN PSIHOTROPNIMI SNOVMI TER PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU IN ZAPISNIKA O SREČANJU MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE ITALIJE O IZMENJAVI RAČUNALNIŠKO OBDELANIH INFORMACIJ, KI SE NANAŠAJO NA NEZAKONITO TRGOVANJE Z OPOJNIMI IN PSIHOTROPNIMI SNOVMI PO BALKANSKI POTI IN V MEDITERANU
1. člen
V Zakonu o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu in zapisnika o srečanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije o izmenjavi računalniško obdelanih informacij, ki se nanašajo na nezakonito trgovanje z opojnimi in psihotropnimi snovmi po balkanski poti in v Mediteranu (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/94) se 2. člen dopolni tako, da se v italijanskem besedilu 3. točke 3. člena sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu na koncu besedila namesto vejice postavi pika, nato pa doda stavek: “I dati possono essere consegnati ad altri organi o organizzazioni solamente previa autorizzazione scritta della parte contraente che li fornisce;”.
2. člen
Za izvajanje tega zakona skrbi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-05/93-4/3
Ljubljana, dne 20. februarja 1995
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina