Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3307. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu opravljanja menjalniških poslov, stran 5532.

Na podlagi četrtega odstavka 13. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I in 71/93) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu opravljanja menjalniških poslov
1
V sklepu o načinu opravljanja menjalniških poslov (Uradni list RS, št. 18/95) se za 1. točko dodata novi točki 1.a in 1.b, ki se glasita:
“1.a) Pooblaščene banke in pogodbeni menjalci so dolžni zagotavljati, da prodaja tuje gotovine v okviru enega tedna ne preseže zneska odkupljene tuje gotovine v istem obdobju. Za potrebe izvajanja tega sklepa se teden šteje od ponedeljka do nedelje.
Pooblaščena banka zagotavlja izvajanje določbe prvega odstavka te točke v okviru vseh lastnih menjalnih mest, pogodbeni menjalec pa v okviru sklenjene pogodbe o opravljanju menjalniških poslov s posamezno banko, to pa pomeni za vsa menjalna mesta v okviru ene pogodbe.
1.b) Pooblaščene banke so dolžne zagotavljati stalno prodajo tuje gotovine na vsaj 30 % svojih menjalnih mest, oziroma najmanj na enem menjalnem mestu v vsaki poslovni enoti banke, oziroma v podružnici banke.
Pooblaščene banke morajo Banki Slovenije, Oddelek za poslovanje s tujino, dostaviti ažuriran seznam menjalnih mest iz prejšnjega odstavka te točke v sedmih dneh po uveljavitvi tega sklepa. Zaradi kontrole izvajanja določb tega sklepa mora pooblaščena banka spremembo seznama menjalnih mest iz prejšnjega odstavka te točke sporočiti Banki Slovenije, Oddelek za poslovanje s tujino, naslednji delovni dan po nastali spremembi.
Menjalna mesta banke, na katerih banka ne zagotavlja stalne prodaje tuje gotovine, morajo imeti na vidnem mestu spisek menjalnih mest banke, ki stalno zagotavljajo prodajo tuje gotovine.”
2
V 4. točki se črta četrti odstavek.
3
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o zneskih in pogojih, pod katerimi smejo pooblaščene banke prodajati tujo gotovino domačim fizičnim osebam (Uradni list RS, št. 19/92, 32/92 in 52/92).
4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 11. 12. 1995.
Ljubljana, dne 6. decembra 1995.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost