Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3305. Odločba o imenovanju komisije za veterinarsko-sanitarni ponovni pregled živali, surovin in živil živalskega izvora, stran 5530.

Veterinarska uprava Republike Slovenije izdaja na podlagi sedme alinee 121. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94 in 21/95) in 202. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Prečiščeno besedilo, Uradni list SFRJ, št. 47/86), ki se na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o suverenosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) uporablja kot veljavni predpis, v zadevi imenovanja komisije za ponovni veterinarskosanitarni pregled naslednjo
O D L O Č B O
o imenovanju komisije za veterinarsko-sanitarni ponovni pregled živali, surovin in živil živalskega izvora
1. Imenuje se naslednja strokovna komisija za opravljanje ponovnega veterinarsko-sanitarnega pregleda živali, surovin in živil živalskega izvora:
– prof. dr. Janez Marinšek dr. vet. med. - predsednik
– prof. dr. Leo Šenk dr. vet. med.
– prof. dr. Janez Mehle dr. vet. med.
– mag. Peter Božič dr. vet. med. - namestnik predsednika
– mag. Andrej Bizjak dr. vet. med.
– mag. Edo Osrajnik dr. vet. med.
– Klavdij Kuštrin dr. vet. med.
– Bruno Peternel dr. vet. med.
2. Veterinarskosanitarni ponovni pregled opravi najmanj tričlanska komisija, ki jo sestavi predsednik komisije, kadar je predsednik odsoten pa namestnik predsednika. Ponovni pregled je treba opraviti brez odlašanja po prejemu zahteve in dokumentacije o pregledu.
3. Z dnem uveljavitve te odločbe preneha veljati odločba o imenovanju komisije za veterinarsko-sanitarni nadpregled živali, surovin in proizvodov živalskega izvora št. 322-01/88-57, z dne 21. 10. 1988 (Uradni list SRS, št. 39/88).
4. Ta odločba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-02-10/95
Ljubljana, dne 4. decembra 1995.
Dr. Mihael Vengušt l. r.
Direktor

AAA Zlata odličnost