Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3304. Odredba o pogojih za uvoz krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa povzročitelja rjave gnilobe (Pseudomonas solanacearum/Smith/Smith), stran 5529.

Na podlagi 2. točke 56. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o pogojih za uvoz krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa povzročitelja rjave gnilobe (Pseudomonas solanacearum /Smith/ Smith)
1. člen
Da se prepreči nevarnost vnosa povzročitelja rjave gnilobe (Pseudomonas solanacearum /Smith/ Smith) na ozemlje Republike Slovenije, se poleg pogojev določenih s pravilnikom o načinu obveznega zdravstvenega pregleda pošiljk rastlin, ki se uvažajo, izvažajo in prevažajo v tranzitu, in o načinu njihovega uničevanja (Uradni list SFRJ, št. 69/83 in 29/86), s to odredbo določajo dodatni pogoji za uvoz krompirja namenjenega za sajenje, prehrano in industrijsko predelavo, ki izvira iz Nizozemske.
2. člen
Za uvoz semenskega krompirja, ki izvira iz države iz 1. člena te odredbe, v Republiko Slovenijo, morajo biti izpolnjeni naslednji dodatni pogoji:
1. Krompir mora izvirati iz območij, ki niso okužena s povzročiteljem Pseudomonas solanacearum;
2. Pošiljko mora poleg fitosanitarnega spričevala spremljati dokument (analizni izvid), iz katerega je razvidno, da gomolji pripadajo partiji, katere vzorci so bili testirani z IF-testom ali ekvivalentnim testom, ki zagotavlja odsotnost Pseudomonas solanacearum.
3. Vzorci morajo biti uradno odvzeti od vsake partije namenjene za izvoz v Republiko Slovenijo. Partija je sestavljena iz samo enega kultivarja in vzgojne stopnje, ki je bila pridelana na eni kmetiji in z isto referenčno številko. Vzorci morajo biti testirani v uradnih laboratorijih. Vsak vzorec mora sestavljati najmanj 200 gomoljev na partijo.
4. Partije morajo biti med seboj ločene pri pripravi, pakiranju in nakladanju pošiljke.
5. Praviloma se lahko uporablja le oprema, ki je izključno namenjena za ravnanje s krompirjem, če pa se uporablja druga oprema, mora biti razkužena po vsaki uporabi v druge namene.
6. Gomolji morajo biti pakirani v nove vreče ali v kontejnerje, ki so bili predhodno razkuženi z ustreznimi postopki.
7. Fitosanitarni certifikat mora vsebovati naslednjo dopolnilno izjavo:” Pošiljka izpolnjuje pogoje iz odredbe o pogojih za uvoz krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa povzročitelja rjave gnilobe Pseudomonas solanacearum /Smith/ Smith.”
8. Uvoznik mora predložiti fitosanitarnemu inšpektorju na vstopnem mejnem prehodu pisno prijavo s podatki o kraju in času razkladanja (skladiščenja). Dokler ti podatki niso znani, je pošiljka pod carinskim nadzorom.
9. Pošiljka mora ostati v skladišču uvoznika, dokler pristojni fitosanitarni ali kmetijski inšpektor, najkasneje v dveh delovnih dneh po razkladanju, ne opravi dodatnega fitosanitarnega pregleda z obveznim odvzemom reprezentativnega vzorca iz vsake partije za uradne preiskave, ki ga na mejnem prehodu ni mogoče odvzeti. Fitosanitarni ali kmetijski inšpektor z odločbo odredi, da sumljive partije ostanejo pod uradnim nadzorom, ločene od ostalih partij in se z njimi ne sme trgovati, dokler niso znani rezultati analize.
3. člen
Za uvoz krompirja, ki izvira iz države iz 1. člena te odredbe in je namenjen za prehrano in industrijsko predelavo, v Republiko Slovenijo, morajo biti izpolnjeni naslednji dodatni pogoji:
1. Krompir mora izvirati iz območij, ki niso okužena s povzročiteljem Pseudomonas solanacearum;
2. Gomolji morajo biti dodatno pregledani med sortiranjem v pakirnicah (rezanje in kontrola), sumljivi gomolji pa testirani z IF-testom ali ekvivalentnim testom, ki zagotavlja odsotnost Pseudomonas solanacearum.
3. Fitosanitarni certifikat mora vsebovati naslednjo dopolnilno izjavo:” Pošiljka izpolnjuje pogoje iz odredbe o pogojih za uvoz krompirja, da se prepreči nevarnost vnosa povzročitelja rjave gnilobe Pseudomonas solanacearum /Smith/ Smith.”
4. člen
Uvoznik, ki uvozi semenski krompir na ozemlje Republike Slovenije, iz države iz 1. člena te odredbe, mora voditi evidenco o uvozu in prodaji posameznih partij.
Evidenca o uvozu partije mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in naslov pošiljatelja (pridelovalca);
– kultivar in vzgojna stopnja;
– količina;
– številka fitosanitarnega spričevala;
– številka dovoljenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo);
– datum in kraj uvoza.
Evidenca o nadaljnji prodaji posamezne partije mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in naslov kupca:
– kultivar in vzgojna stopnja;
– količina.
Uvozniki morajo najpozneje do 15. dne tekočega meseca na ministrstvo dostaviti evidenco o uvozu in prodaji semenskega krompirja za pretekli mesec.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-13-429/95
Ljubljana, dne 6. decembra 1995.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost