Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3303. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za izvennivojski priključek Slovenska Bistrica sever na odseku avtomobilske ceste A 10 Hoče - Arja vas in o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin..., stran 5528.

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in četrtega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 172. seji dne 7. decembra 1995 sprejela
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za izvennivojski priključek Slovenska Bistrica sever na odseku avtomobilske ceste A 10 Hoče–Arja vas in o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–1990 s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za izvennivojski priključek Slovenska Bistrica sever na odseku avtomobilske ceste A 10 Hoče–Arja vas (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta) in javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–1990 s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta, ki jih je izdelal Zavod za urbanizem, p.o., Maribor, pod številkami projektov 1816-5/94, 1816-6/94, 1816-7/94 in 1816-8/94, v novembru 1995.
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in Uradni list RS, št. 36/90), prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89) in odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 13. novembra 1995 ter predstavlja spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 s programsko zasnovo v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov občine).
III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Slovenska Bistrica v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih aktov občine.
IV
Občina Slovenska Bistrica mora poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občine.
Javna razgrnitev traja en mesec od uveljavitve tega sklepa.
V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občine, pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.
VI
Občina Slovenska Bistrica mora v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse zbrane pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta usklajen.
VII
Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/93-4/16-8
Ljubljana, dne 7. decembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost