Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3299. Uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil, stran 5526.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil
1. člen
Cene premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil, ki so se oblikovale v skladu s predpisi in uporabljale na tržišču na dan 7. decembra 1995 se v nadaljevanju lahko oblikujejo v skladu s to uredbo.
2. člen
Cene premij iz prejšnjega člena se lahko z 28. decembrom 1995 povečajo največ za 7 %.
3. člen
Zavarovalnice, ki oblikujejo cene premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil v skladu s to uredbo, so dolžne o povišanju cen premij obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pet dni pred spremembo cene.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o cenah premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil, odstotek povečanja in raven cene premije za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil oblikovano v skladu s to uredbo po vrstah osebnih vozil in podatke o plačilnih pogojih.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba o določitvi najvišjih cen premij za obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti osebnih vozil (Uradni list RS, št. 46/95).
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-04/93-3/9-8
Ljubljana, dne 7. decembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost