Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3294. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec, stran 5528.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 17/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 51. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95) je župan Občine Žalec dne 21. 11. 1995 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve prostorskih planov Občine Žalec), ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o., Celje v novembru 1995.
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih planov Občine Žalec se nanaša na razširitev mej ureditvenih območij naselij za potrebe poselitve in na gradnjo spremljajočega objekta ob avtocesti na odseku Arja vas–Ločica pri Vranskem.
II
Osnutek aktov iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in v prostorih vseh krajevnih skupnosti Občine Žalec. Javna razgrnitev traja en mesec od dneva uveljavitve tega sklepa (razen v krajevnih skupnostih Andraž nad Polzelo, Griže, in Vrbje).
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo na Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bosta izvedeni v prostorih Občine Žalec dve javni obravnavi, ki jih bodo organizirali Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in krajevne skupnosti.
--------------------------------------------------------------
Datum javne   Ura       Krajevne skupnosti
obravnave
--------------------------------------------------------------
20. 12. 1995  19.       Letuš, Braslovče, Polzela,
                Trnava, Gomilsko, Ponikva,
                Galicija,Vinska gora, Gotovlje
--------------------------------------------------------------
21. 12. 1995  19.       Petrovče, Žalec, Šempeter,
                Vransko, Tabor, Prebold,
                Šešče pri Preboldu, Liboje
--------------------------------------------------------------
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih planov Občine Žalec v času javne razgrnitve, Občina Žalec pa pripravi predlog sprememb in dopolnitev prostorskih planov.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200/007/95-01
Žalec, dne 21. novembra 1995.
Župan
Občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost