Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3266. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 1995, stran 5484.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95 in 48/95) je Občinski svet občine Kočevje na seji dne 22. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 1995
1. člen
2. člen odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 1995 se spremeni tako, da se glasi:
prihodki občinskega proračuna Občine Kočevje za leto 1995 znašajo:
PRIHODKI 1.011,100.000
ODHODKI 1.010,300.000
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje 800.000 SIT presežka, ki je porabljen pri računu financiranja za odplačilo kreditov.
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev, vključno s predvidenimi investicijami so zajeti v bilanci, ki je sestavni del proračuna.
2. člen
Dopolni se 7. člen odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 1995 tako, da se doda nova peta alinea:
– odloča o prerazporeditvi sredstev proračunskih postavk med posameznimi področji, v soglasju z odborom za finance.
3. člen
Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-6/95-1/1
Kočevje, dne 27. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

AAA Zlata odličnost