Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3256. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret, stran 5468.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) je sprejel Občinski svet Mestne občine Celje na seji dne 23. 11. 1995
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret
I
Občinski svet Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret (Uradni list SRS, št. 40/89) po projektu št. 361/95, ki ga je izdelal Razvojni center - Planiranje d.o.o. Celje in je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) ter s srednjeročnim družbenim planom občine Celje za obdobje od leta 1986 do 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86).
II
Osnutek sprememb in dopolnitev navedenih prostorskih ureditvenih pogojev se nanaša na razširitev stavbnih zemljišč v coni 3 na zemljiščih s parc. št. 1100/5 k. o. Trnovlje in v coni 8 na zemljiščih s parc. št. 1029/1, 1029/6, 1029/8 in 1029/13 k. o. Trnovlje.
III
Javna razgrnitev sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret mora trajati 30 dni od dneva objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. Javna razgrnitev se izvede na sedežu KS Ljubečna in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo občine Celje. V času javne razgrnitve mora KS Ljubečna organizirati javno obravnavo, zato se ji pošlje en izvod osnutka.
IV
Po preteku javne razgrnitve mora svet krajevne skupnosti v petnajstih dneh oblikovati svoje stališče, ki ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostavi županu Mestne občine Celje, ki poskrbi za proučitev pripomb in jih predloži Občinskemu svetu Mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-244/95
Celje, dne 23. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost