Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3254. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje II - Dečkovo naselje, stran 5467.

Občinski svet Mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 7. člena statutarnega sklepa Mestne občine Celje dne 23. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje II - Dečkovo naselje
1. člen
Zazidalni načrt Dečkovo naselje (odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN Dolgo polje II, Uradni list SRS, št. 14/86) se spremeni in dopolni po projektu št. 320/94-95, ki ga je izdelal Razvojni center - Planiranje.
2. člen
2. člen odloka obravnavanega zazidalnega načrta (Uradni list SRS, št. 14/86) se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
– Navedena sprememba se nanaša na spremembo lege prizidkov k IV. osnovni šoli znotraj šolskega kompleksa, ki ga na jugu omejuje Dečkova cesta, na zahodu podaljšana Ipavčeva cesta, na severu Cesta v Lokrovec in na vzhodu Ribičeva ulica in zajema parcele 635/3, 414, 606/2, vse k. o. Ostrožno.
3. člen
Na koncu 5. člena se dodajo novi odstavki, ki glasijo:
– Mala šola se ne izvede, predvidijo pa se prizidki na severni strani za telovadnico v dimenzijah 40 m × 22 m, prizidek na zahodni strani za kotlovnico, povečanje kuhinje z jedilnico v dimenzijah 16,5 m × 11m ter na vzhodni strani za učilnice.
– Kot način ogrevanja je predvidena priključitev na vročevodno omrežje.
– Kot tolerance so mogoče smiselne spremembe gabaritov prizidkov ter drugi eventualni kasnejši prizidki za potrebe šole, kakor tudi spremembe zunanje ureditve in kot alternativa ogrevanje na plin.
– Oblikovanje prizidkov mora biti podrejeno osnovni arhitekturi šole.
4. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-58/93
Celje, dne 23. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost