Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3253. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna, stran 5467.

Občinski svet Mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 7. člena statutarnega sklepa Mestne občine Celje dne 23. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna
1. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje Lokrovec (Uradni list SRS, št. 36/88) se dopolnijo s projektom Razvojnega centra - Planiranje, št. 231/93.
2. člen
Drugi člen se dopolni tako, da se na koncu prvega odstavka doda nov odstavek, ki glasi:
– “Na jugu se doda parcela 950 k. o. Ostrožno in se uvrsti v območje z oznako “a”. Meja PUP Lokrovec poteka tako, da zajema še parcelo št. 950 k. o. Ostrožno.”
3. člen
Tretji člen se dopolni tako, da se na koncu doda nova alinea, ki glasi:
– “... v območjih z oznakami a, b, c so možne dopolnilne stanovanjske gradnje in gradnje pomožnih ter drugih objektov, kar velja tudi za parceli 877/4 in 144 k. o. Ostrožno.”
4. člen
Spremembe prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec so stalno na vpogled pri pristojni službi Mestne občine Celje.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-315/92
Celje, dne 23. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
Mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost