Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3250. Sklep o javni razgrnitvi: 1. osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brezovica in 2. osnutka spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje..., stran 5464.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-13/94-65, 45/94 - odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-144/94-18, 57/94 in 14/95) župan Občine Brezovica sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi:
1. osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brezovica in
2. osnutka spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
1. člen
Javno se razgrneta:
1. osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brezovica, ki ga je izdelal MOL, Oddelek za urbanizem in okolje, Poljanska c. 28, Ljubljana, pod zap. številko 350-39/95 v novembru 1995 in
2. osnutek spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, ki ga je izdelal MOL, Oddelek za urbanizem in okolje, Poljanska c. 28, Ljubljana, pod zap. številko 352-466/95 v novembru 1995
(v nadaljnjem besedilu: osnutka odlokov).
2. člen
Osnutka odlokov obravnavata severozahodni del območja urejanja VS 10/1-1 Radna.
3. člen
Osnutka odlokov bosta od 1. 12. 1995 do 2. 1. 1996 javno razgrnjena v prostorih Občine Brezovica, Tržaška 390, Brezovica.
4. člen
V času javne razgrnitve bo Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem in okolje, Poljanska cesta 28, Ljubljana, organiziral javno obravnavo osnutkov odlokov. Javna obravnava bo v prostorih Občine Brezovica dne 21. 12. 1995 ob 18. uri. V času javne razgrnitve bosta Občina Brezovica oziroma Oddelek za urbanizem in okolje, Poljanska c. 28, Ljubljana, sprejemala pisne pripombe in dopolnitve na razgrnjena osnutka odlokov. Pisne pripombe lahko vpišete tudi v knjigo pripomb, ki se nahaja na kraju javne razgrnitve.
Brezovica, dne 29. novembra 1995.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost