Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3238. Aneks h kolektivni pogodbi za špedicijsko, skladiščno in pomorsko agencijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 15/95), stran 5426.

A N E K S
h kolektivni pogodbi za špedicijsko, skladiščno in pomorsko agencijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 15/95)
1. člen
V skladu s 97. členom kolektivne pogodbe za špedicijsko, skladiščno in pomorsko agencijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 15/95) pogodbeni stranki sklepata aneks h kolektivni pogodbi za špedicijsko, skladiščno in pomorsko agencijsko dejavnost.
2. člen
V 25. členu točka 3. se črta druga alinea (– stalno delo na računalniku dodatno 2 dni).
3. člen
V 84. členu zadnji odstavek se dopolni in glasi:
Osnova je zadnja uradno objavljena povprečna neto plača izplačana v gospodarstvu Republike Slovenije. Jubilejna nagrada se izplača v roku enega meseca po dopolnitvi skupne delovne dobe.
4. člen
89. člen prvi odstavek se dopolni in glasi:
Delavcu in njegovi družini pripada pomoč v višini povprečne neto plače organizacije v predhodnem mesecu, in sicer najmanj:
5. člen
S podpisom aneksa s strani vseh sopodpisnikov preneha veljati odpoved kolektivne pogodbe za špedicijsko, skladiščno in pomorsko agencijsko dejavnost s strani delodajalcev z dne 26. 9. 1995.
6. člen
Aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996.
Ljubljana, dne 22. novembra 1995.
Podpisniki:
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje prometa in zvez
Sekcija špediterjev in skladiščnikov
Predsednik
Jože Kranjc l. r.
Gospodarska zbornica Slovenije
Območna zbornica Koper
Zveza pomorsko prometnih agencij
Predsednik
Ivan Štrukelj l. r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za promet in zveze
Predsednik
Jože Kranjc l. r.
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Sindikat delavcev špedicijske, pomorsko agencijske
in kontrolne dejavnosti Slovenije
Predsednica
Damijana Kobal l. r.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev prometa in zvez
Predsednik
Jože Gaube l. r.
Sindikat cestnega prometa Slovenije
Predsednik
Zoran Alijevič l. r.

AAA Zlata odličnost