Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3233. Sklep o začasnem finančnem načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1996, stran 5424.

Na podlagi 221. in 275. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92 in 5/94) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije dne 28. 11. 1995 sprejela
S K L E P
o začasnem finančnem načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 1996
I
Skupščina zavoda sprejema začasni finančni načrt zavoda za leto 1996 po katerem znašajo:
– prihodki skupaj               362.627,0 mio SIT
– odhodki skupaj                368.408,0 mio SIT
– primanjkljaj                  5.781,0 mio SIT
II
Zaradi ocenjenega primanjkljaja v višini 12.605,1 mio SIT konec leta 1995, predvidene celotne porabe obveznega rezervnega sklada in dejstva, da bi v letu 1996 zavod posloval s primanjkljajem tudi, če bi ostale prispevne stopnje nespremenjene in bi se povečali transferi državnega proračuna, kot je navedeno v predlaganih državnih dokumentih, zavod ne more biti predlagatelj znižanja prispevnih stopenj za leto 1996.
III
Podrejeno in ob dejstvu, da se bodo glede na odločitve ustavnega sodišča stopnje prispevkov v prihodnje določale z zakonom, zavod lahko soglaša s predlogom vlade za znižanje prispevne stopnje le ob pogoju, če Državni zbor ob sprejemanju proračuna, zakona o izvajanju proračuna ter zakona o prispevkih, sprejme ustrezne sklepe, na podlagi katerih:
– bo iz državnega proračuna pokrit morebitni primanjkljaj zavoda konec leta 1995, ki ga ne bo možno pokriti z obveznim rezervnim skladom,
– se bo glede na veljavna zakonska določila, v izogib očitkom, izrecno opredelila politika, da zavod nima več rezervnega sklada in da to funkcijo prevzema državni proračun,
– se bo sprejel pisni finančno-tehnični dogovor med Ministrstvom za finance in zavodom, s katerim se bodo določili postopek, roki in ukrepi za sprotno mesečno zagotavljanje likvidnosti zavoda,
– se bodo med prihodke zavoda vključila dodatna sredstva proračuna tako, da bo prihodkovna in odhodkovna stran finančnega načrta usklajena ter, da bo državni proračun pokril tudi morebitni primanjkljaj, če bi, kljub vsem ukrepom, do njega prišlo konec leta 1996.
IV
Ob predpostavkah iz 3. točke teh sklepov in glede na sklep Državnega zbora, je moral zavod pripraviti tudi variantni predlog finančnega načrta, ki temelji na, v proračunu zahtevani, znižani prispevni stopnji (29,95%) in v katerem je izpad prihodkov zaradi znižanja stopenj ter drugih izpadov nadomeščen z višjo postavko “transferi iz državnega proračuna”.
Taka varianta lahko službi za obravnavo v vladi in Državnemu zboru, v primeru pa, da bo v Državnem zboru sprejeta odločitev o znižanju prispevne stopnje, bo skupščina zavoda, glede na odločitve Državnega zbora, sprejela dokončni finančni načrt.
Št. 01000-015/95
Ljubljana, dne 28. novembra 1995.
Skupščina Zavoda za
pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Predsednik
Stanko Hvale l. r.

AAA Zlata odličnost