Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3223. Pravilnik o spremembah pravilnika o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah, stran 5413.

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena, četrtega odstavka 128. člena in tretjega odstavka 131. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah
1. člen
V pravilniku o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Uradni list RS, št. 5/92) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
“Registrska tablica za vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji in njihovega osebja obsega: oznako registracijskega območja, v katerem je sedež predstavništva ali začasno prebivališče osebja, številčno oznako države, iz katere je predstavništvo registrirano v Republiki Sloveniji, črkovno oznako dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh predstavništvih in registrsko oznako vozila.
Registrska tablica za vozila tujih trgovskih, prometnih, kulturnih in drugih predstavništev, tujih dopisništev in stalnih tujih dopisnikov oziroma tujcev, stalnih uslužbencev v teh predstavništvih, obsega: oznako registracijskega območja, v katerem je sedež predstaništva ali začasno prebivališče osebja, številčno oznako države, iz katere je predstavništvo registrirano v Republiki Sloveniji, črkovno oznako dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh predstavništvih, registrsko oznako vozila in leto, za katero velja registracija.
Črkovne oznake dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh predstavništvih na registrskih tablicah so naslednje:
“A” – za vozila v lasti diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji in njihovega osebja, ki ima diplomatski status (risba št. 5);
“M” – za vozila, katerih lastniki so tujci, ki so zaposleni v diplomatskih in konzularnih predstavništvih, misijah tujih držav in predstavništvih mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji, nimajo pa diplomatskega statusa (risba št. 6);
“P” – za vozila v lasti tujih kulturnih predstavništev, tujih dopisništev, stalnih tujih dopisnikov in tujcev, stalnih uslužbencev v teh predstavništvih (risba št. 7);
“E” – za vozila v lasti tujih trgovinskih, prometnih in drugih predstavništev in tujcev, stalnih uslužbencev v teh predstavništvih (risba št. 8).
Za vozila iz prve alinee tretjega odstavka tega člena se skupaj z registrsko tablico izda tudi eliptična dopolnilna registrska tablica, in sicer za vozilo, ki ga uporablja šef diplomatskega predstavništva ali misije – tablica s črkami CMD (risba št. 12), za vozilo, ki ga uporablja druga oseba z diplomatskim statusom – tablica s črkama CD (risba št. 10), za vozilo, ki ga uporablja konzularni funkcionar, pa tablica s črkama CC (risba št. 11).
Oblika, vsebina in mere registrskih tablic iz prvega odstavka tega člena za vsa motorna in priklopna vozila so določene na risbah št. 5, 6 in 9a, osnovna barva registrskih tablic je oranžna, črke in številke na njih pa so črne. Registrske tablice so obrobljene s črno črto. Oblika, vsebina in mere registrskih tablic iz drugega odstavka tega člena za motorna vozila in priklopna vozila so določene na risbah št. 7, 8 in 9. Osnovna barva registrskih tablic je črna, črke in številke pa so rumene. Registrske tablice so obrobljene z rumeno črto.
Oblika, vsebina in mere registrskih tablic iz tretjega in četrtega odstavka tega člena za vsa motorna in priklopna vozila so določene na risbah št. 5 do 12.
Registrske tablice s črkovnima oznakama P in E se izdajo za vsako koledarsko leto.”.
2. člen
Risbe št. 5, 6, 9, 10, 11 in 12, objavljene skupaj s pravilnikom o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah, se nadomestijo z risbami št. 5, 6, 9, 9a, 10, 11 in 12.
Risbe št. 5, 6, 9, 9a, 10, 11 in 12 so objavljene skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
3. člen
Registrske tablice za vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji in njihovega osebja, izdane po določbah pravilnika o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Uradni list RS, št. 5/92), se zamenjajo z novimi, predpisanimi s tem pravilnikom, ob prvem podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja teh vozil.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0013/6-226/282-95
Ljubljana, dne 27. novembra 1995.
Andrej Šter l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost