Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3217. Uredba o načinu opravljanja pomorske pilotaže, stran 5393.

Na podlagi 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O
o načinu opravljanja pomorske pilotaže
1. člen
S to uredbo se določa način opravljanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže na območju teritorialnega morja in notranjih morskih voda Republike Slovenije.
2. člen
Republika Slovenija zagotavlja pomorsko pilotažo na območju teritorialnega morja in notranjih morskih voda Republike Slovenije s podelitvijo koncesije eni osebi zasebnega prava.
3. člen
Javna dobrina, ki se zagotavlja z gospodarsko javno službo, je storitev pomorske pilotaže kot strokovnih nasvetov, ki jih daje poveljniku ladje strokovnjak (pilot) glede vodenja ladje, da se zagotovi varna plovba v pristaniščih in drugih predelih teritorialnega morja in notranjih morskih voda Republike Slovenije.
4. člen
Uporabniki storitev pomorske pilotaže so domače in tuje ladje, ki plujejo po teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije.
Pilotaža se opravlja za vsako ladjo pod enakimi pogoji.
Ladja, za katero je pomorska pilotaža obvezna, sme pluti na območju obveznega pilotiranja le v spremstvu pilota.
5. člen
Gospodarska javna služba pomorske pilotaže se financira s cenami lastnih storitev.
Cene storitev se oblikujejo po tarifah. Višina tarife predstavlja seštevek stroškov koncesionarja za opravljanje pomorske pilotaže. K tarifam si mora koncesionar pridobiti predhodno soglasje ministra za promet in zveze.
Koncesionar krije vse stroške opravljanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže s cenami lastnih storitev.
6. člen
Koncedent zagotovi koncesionarju za potrebe opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe uporabo primernega priveza za pilotske čolne v izmeri ca. 12 m, na območju koprskega pristanišča.
Natančnejše opredelitve dobrin in objektov, ki so potrebni za izvajanje in razvoj gospodarske javne službe pomorske pilotaže ter nadomestil koncesionarja koncedentu, so predmet koncesijske pogodbe.
7. člen
Za izvajanje pomorske pilotaže se določijo naslednja mobilna sredstva, potrebna za izvajanje gospodarske javne službe:
– namenski pilotski čoln z označbo KP-2160, dolžine 11,90 m, širine 4,10 m, višine 2,05 m, BT 13,48, material poliester, letnik 1985, pogon 2 x diesel motor, moči 131,00 KW – vgrajeni, z vso pripadajočo opremo;
– namenski pilotski čoln z označbo KP-606, dolžine 10,75 m, širine 3,40 m, višine 1,34 m, BT 9,26, material les, pogon vesla in 1 x diesel motor, moči 99,23 KW - vgrajen, z vso pripadajočo opremo.
Najem ali odkup teh sredstev se uredi s posebno pogodbo med koncedentom, koncesionarjem in Luko Koper. Koncesionar je dolžan kriti stroške najema oziroma odkupa ter vzdrževanja v prejšnjem odstavku navedenih mobilnih sredstev.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-04/95-9/3-8
Ljubljana, dne 23. novembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost