Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3214. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za generalnega direktorja in namestnika generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, stran 5393.

Na podlagi 1.j člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 – odločba US, in Uradni list RS, št. 58/95) in sklepa 162. seje Komisije Državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve z dne 30. novembra 1995 objavljam
P O Z I V
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za generalnega direktorja in namestnika generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
Zakon določa, da se lahko imenuje za generalnega direktorja in za namestnika generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij državljan Republike Slovenije, ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo, najmanj deset let delovnih izkušenj na družboslovnem ali naravoslovnem področju in kdor v štirih letih pred imenovanjem ni bil član vlade.
Predlogi morajo biti obrazloženi. Priložena morajo biti dokazila o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev ter pisno soglasje kandidata, da je kandidaturo pripravljen prevzeti.
Predloge za možne kandidate za direktorja in namestnika direktorja Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij z dokazili, navedenimi v prejšnjem odstavku tega poziva, je treba poslati v roku 15 dni po objavi poziva v Uradnem listu Republike Slovenije Komisiji Državnega zbora za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, Šubičeva 4, Ljubljana.
Št. 450-01/93-2/8
Ljubljana, dne 30. novembra 1995.
Predsednik Komisije
Državnega zbora za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve
Tone Anderlič l. r.

AAA Zlata odličnost