Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3207. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev in o postopku za povračilo plačane posebne dajatve, stran 5383.

Na podlagi 1. in 4. točke 5. člena v zvezi s 1. členom zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list RS, št. 29/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev in o postopku za povračilo plačane posebne dajatve
1. člen
V prilogi 1 k uredbi o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev in o postopku za povračilo plačane posebne dajatve (Uradni list RS, št. 42/95, 45/95, 52/95, 53/95 in 55/95) se višina posebne dajatve v koloni 5 za naslednje kmetijske proizvode in živila nadomesti z naslednjimi višinami:
-------------------------------------------------------------------------------
                                 Višina
Tar.  Tarifna   Poimenovanje       Šifra       posebne
 št.  oznaka                tarifne      dajatve
                       postavke      SIT/kg
-------------------------------------------------------------------------------
 1    2         3          4         5
-------------------------------------------------------------------------------
 01.03       Prašiči, živi:
    0103.91   – – mase pod 50 kg:
    0103.912  – – – mesnati, klavni   01 03 91202     33,00
    0103.913  – – – mastni, klavni   01 03 91318     33,00
    0103.919  – – – drugo        01 03 91903     35,00
    0103.92   – – mase 50 kg in več:
    0103.922  – – – mesnati, klavni   01 03 92209     28,00
    0103.923  – – – mastni, klavni   01 03 92306     28,00
    0103.929  – – – drugo        01 03 92918     37,50
02.03       Meso svinjsko, sveže
          ohlajeno ali zmrznjeno:
    0203.1   – Sveže ali ohlajeno:
    0203.11   – – trupi in polovice   02 03 11002     61,60
    0203.12   – – stegna, plečeta
          in njihovi kosi,
          s kostmi         02 03 12009     83,40
    0203.19   – – drugo        02 03 19003     99,90
    0203.2    – Zmrznjeno:
    0203.21   – – trupi in polovice  02 03 21008     54,00
    0203.22   – – stegna, plečeta
          in njihovi kosi,
          s kostmi         02 03 22004     78,10
    0203.29   – – drugo        02 03 29009     88,50
-------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-05/95-12/6-8
Ljubljana, dne 30. novembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost