Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3206. Odlok o določitvi krajevne turistične takse na območju Občine Radenci, stran 5383.

Občinski svet občine Radenci je na podlagi 15. člena zakona o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) in 19. člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) na seji dne 11. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o določitvi krajevne turistične takse na območju Občine Radenci
1. člen
Na območju Občine Radenci se določa turistična taksa v višini 11 točk.
2. člen
Turistična taksa je denarni znesek, ki ga plača gost za vsak dan začasnega bivanja v kraju izven svojega stalnega prebivališča na območju Občine Radenci.
3. člen
Sredstva turistične takse v višini 6,4 točk se nameni za organizirano predstavitev območja občine kot celote zlasti pa:
– organizirano zbiranje in nudenje informacij za potrebe turistične predstavitve občine kot celote,
– sofinanciranje ohranjanja in vrednotenja kulturne krajine na območju občine,
– za komunalno urejanje naselij turističnega značaja za potrebe, ki nastajajo zaradi turistične dejavnosti,
– čiščenje in urejanje okolja,
– promocijo občine Radenci.
Program ovrednotene porabe turistične takse za namene iz prejšnjega odstavka za vsako tekoče leto pripravi pristojni organ lokalne skupnosti.
4. člen
Sredstva turistične takse v višini 4,6 točk se nameni za sofinanciranje turističnih programov v Občini Radenci, zlasti pa za:
– sofinanciranje storitev in ugodnosti, ki so jih gostje deležni brezplačno,
– sofinanciranje Pomurske turistične zveze,
– organiziranje turističnih prireditev, razstav ipd.,
– spodbujanje ureditve vrtov, hiš in okolic,
– sofinanciranje aktivnosti Turističnih društev v občini po sprejetem programu,
– urejanje okolice kulturnih objektov, spomenikov, cerkva.
Program ovrednotene porabe tusitične takse za namene 4. člena tega odloka pripravijo Turistična društva najpozneje do konca leta za naslednje leto. Pristojni organ občine ga potrdi oziroma zavrne v roku 30 dni od prejema.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o krajevni turistični taksi v Občini Gornja Radgona (Uradne objave Pomurja, št. 17/91) ter sklepi Izvršnega sveta Občine Gornja Radgona, sprejeti na podlagi navedenega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-33/95
Radenci, dne 16. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.