Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3198. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, stran 5359.

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72-2630/93, 7-310/94 in 33-1353/94) in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33-1619/95) je Občinski svet občine Lenart na 9. seji dne 7. novembra 1995 sprejel
S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije
I
V Občinsko volilno komisijo občine Lenart so imenovani:
za predsednico: Breda Cerjak-Firbas, roj. 19. 6. 1957, stanujoča Jurovska 9, Lenart;
za namestnico predsednice: Slavica Gabrovec, roj. 11. 6. 1954, stanujoča Tyrševa 24, Maribor;
za člana: Silvo Kramberger, roj. 1. 12. 1958, stanujoč Maistrova 3, Lenart;
za namestnico člana: Jolanda Žnuderl, roj. 19. 10. 1969, stanujoča Cmureška 3, Lenart;
za članico: Marija Potrč, roj. 24. 9. 1964, stanujoča Trg osvoboditve 14, Lenart;
za namestnico članice: Anica Grivec, roj. 26. 6. 1951, stanujoča Radehova 18, Lenart;
za članico: Slavica Tratnjek, roj. 12. 7. 1959, stanujoča Cmureška 1, Lenart;
za namestnika članice: Vinko Kramberger, roj. 19. 5. 1952, stanujoč Jurovska 9, Lenart.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 06111-17/95
Lenart, dne 7. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost