Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3189. Odlok o dopolnitvi pisnega dela prostorsko ureditvenih pogojev za PUP 4 (cerkljanski del), stran 5343.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in l4/95) ter 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 9. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi pisnega dela prostorsko ureditvenih pogojev za PUP 4 (cerkljanski del)
l. člen
S tem odlokom se dopolnjuje pisni del prostorsko ureditvenih pogojev za PUP 4 (cerkljanski del) ki ga je sprejela Skupščina občine Idrija na skupni seji dne 24. 5. l993 in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/93.
2. člen
Poglavji 2.2.3 Namembnost ter 2.4 Prostorsko ureditveni pogoji za urejanje posameznih naselij, se dopolnita tako, da se glasita:
– besedilo šeste alinee se spremeni tako, da se glasi “gradnja prometnih površin in njim spremljajočih objektov, kot so avtobusna postajališča, počivališča, bencinske črpalke ipd.”
– med sedanjo l2. in l3. alineo se vstavi novo alineo, ki se glasi “postavitev gradbeniških in komunalnih objektov in naprav kot so betonarne, separacije, asfaltne baze ipd., pod pogojem, da v vozni razdalji do treh kilometrov že ne obstaja istovrstni objekt ali naprava ter da se v lokacijskem dovoljenju predpiše rok trajanja obratovanja in način sanacije zemljišča po odstranitvi”.
3. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.