Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3187. Odlok o dopolnitvah odloka o varstvenih pasovih vodnih virov na območju Občine Cerknica in ukrepih za zavarovanje voda tega območja, stran 5342.

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95 in 20/95 – odločba US RS) je Občinski svet občine Cerknica na 8. redni seji dne 9. 11. 1995 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah odloka o varstvenih pasovih vodnih virov na območju Občine Cerknica in ukrepih za zavarovanje voda tega območja
1. člen
Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju Občine Cerknica in ukrepih za zavarovanje voda tega območja (Uradni list SRS, št. 2/88 in 31/93) se v 2. členu dopolni tako, da se za zaporedno številko 40. doda naslednje besedilo:
41. Rakov Škocjan – vrtina RŠ-3/94.
42. Pikovnik – vrtina P 1/91.
2. člen
Členu 3. se doda nov odstavek, ki se glasi:
Sestavni del odloka so “Strokovne podlage za varovanje zajetja pitne vode z vrtino RŠ-3/94 v Rakovem Škocjanu”, ki jih je izdelal Hidroconsulting, d.o.o., Dragomer RE Hidrogeologija v juniju 1994 pod številko 123/94 in “Strokovne podlage za varovanje zajetja pitne vode z vrtino P-1/91 v Pikovniku”, ki jih je izdelal Hidroconsulting, d.o.o., Dragomer RE hidrogeologija v juniju 1995 pod številko 26/95.
3. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-4/95
Cerknica, dne 9. novembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica
Janez Obreza, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost