Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3181. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sofinanciranju prekvalifikacije ali dokvalifikacije presežnih delavcev, stran 5336.

Na podlagi 27. in 54. člena statuta Republiškega zavoda za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 60/92), v zvezi s 46. in 47. členom zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92 in 71/93) je Upravni odbor Republiškega zavoda za zaposlovanje na seji dne 6. oktobra 1995 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o sofinanciranju prekvalifikacije ali dokvalifikacije presežnih delavcev
1. člen
V pravilniku o sofinanciranju prekvalifikacije ali dokvalifikacije presežnih delavcev (Uradni list RS, št. 38/94) se za poglavjem III. POSTOPEK doda novo IV. poglavje z naslovom:
“IV. ODLOČANJE”
Za naslovom IV. poglavja se doda nov 10. člen, ki se glasi:
“10. člen
O povračilu stroškov organizacije oziroma delodajalcu za prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo presežnih delavcev odloča do števila 200 delavcev zavod, nad tem številom pa upravni odbor zavoda.”
2. člen
Dosedanje poglavje IV. Nadzor postane poglavje V, dosedanji 10. člen postane 11. člen in dosedanji 11. člen postane 12. člen.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020 /95
Ljubljana, dne 6. oktobra 1995.
Predsednik
Upravnega odbora
Republiškega zavoda
za zaposlovanje
Miran Kalčič l. r.