Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3173. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino, stran 5333.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I in 71/93) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino
1
V navodilu o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino (Uradni list RS, št. 32/94, 39/94, 83/94 in 30/95) se v šestem odstavku 29. točke znesek “1.000,00 DEM” spremeni tako, da glasi:
“3.000,00 DEM”.
2
V petem odstavku 31. točke navodila se črta zadnji stavek.
3
V 84. točki se črta peti odstavek.
4
V drugem odstavku 85. točke se znesek “1.000,00 DEM” spremeni tako, da glasi:
“3.000,00 DEM”.
5
V drugem odstavku 85. točke se črta zadnji stavek.
6
V 115. točki se za besedama “v tujino” doda novo besedilo, ki glasi:
“ali 3000 v primeru gotovinskega izplačila”.
7
V prilogi Šifrant valut se pri španski pezeti - ESP numerična šifra valute “995” spremeni tako, da glasi: “724 in pri jugoslovanskem dinarju numerična šifra valute “890” spremeni tako, da glasi “891” in alfabetska šifra “YUN” tako, da se glasi “YUM”.
8
To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 3. in 7. točke tega navodila, ki se uporabljata od 1. 1. 1996.
Ljubljana, dne 22. novembra 1995.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost