Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3169. Pravilnik o tehničnih zahtevah za digitalne evropske brezvrvične telekomunikacije, stran 5330.

Na podlagi 149. člena zakona o sistemih zvez (Uradni list SFRJ, št. 41/88, 80/89 in 29/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) in na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o tehničnih zahtevah za digitalne evropske brezvrvične telekomunikacije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Pravilnik predpisuje tehnične zahteve, katerim morajo ustrezati digitalne evropske brezvrvične telekomunikacije (v nadaljevanju: DECT).
(2) DECT je evropski telekomunikacijski sistem radijskih povezav med prenosnim in fiksnim delom, ki deluje v frekvenčnem pasu od 1880 do 1900 MHz po ustreznih standardih Evropskega instituta za telekomunikacijske standarde (v nadaljevanju: ETSI). Uporablja se za brezvrvični telefon, brezvrvično avtomatsko naročniško telefonsko centralo, za dostop v javno telekomunikacijsko omrežje, za krajevno zanko in za podobne terminalske naprave in sisteme.
2. člen
(1) Naprave in sistemi DECT morajo ustrezati tehničnim zahtevam, predpisanim v 3. členu tega pravilnika.
(2) Naprave in sistemi DECT, ki se ne vključujejo v javna telekomunikacijska omrežja, morajo ustrezati zahtevam iz prve in četrte alinee 3. člena tega pravilnika.
II. TEHNIČNE ZAHTEVE IN METODE PREVERJANJA
3. člen
Tehnične zahteve in ustrezne metode preverjanja, ki jim morajo ustrezati naprave in sistemi DECT, so podane v naslednjih dokumentih ETSI:
– TBR 6 določa splošne zahteve za priključevanje terminalskih naprav,
– TBR 10 določa zahteve za telefonske aplikacije,
– prTBR 11 določa protokol za brezvrvično priključevanje naročnikov na javno telekomunikacijsko omrežje,
– ETS 300 329 določa zahteve, katerim morajo ustrezati naprave in sistemi DECT glede elektromagnetne združljivosti.
III. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 346-15/95
Ljubljana, dne 27. novembra 1995.
Igor Umek, dipl. ek. l. r.
Minister
za promet in zveze