Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3166. Odredba o dopolnitvi seznama reprodukcijskega materiala iz 3. člena uredbe o določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu blaga za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji, stran 5316.

Na podlagi 14. člena uredbe o določitvi carinske stopnje “prosto” pri uvozu blaga za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 1/94) ter 24. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za promet in zveze
O D R E D B O
o dopolnitvi seznama reprodukcijskega materiala iz 3. člena uredbe o določitvi carinske stopnje “prosto” pri uvozu blaga za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji
1. člen
V uredbi o določitvi carinske stopnje “prosto” pri uvozu blaga za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 1/94) se seznam reprodukcijskega materiala iz 3. člena uredbe, določen s prilogo 2, dopolni tako, da se za tarifno številko “7326.90 Ex.: kovinske vezi” dodajo naslednje tarifne številke oziroma poimenovanja blaga:
-------------------------------------------------------------------------------
Tarifna  Poimenovanje blaga
številka
-------------------------------------------------------------------------------
2517    Prodniki, gramoz, lomljen ali drobljen kamen, ki se navadno
      uporabljajo kot agregati za beton, za nasipanje cest in železniških
      prog ter za druga nasipanja, debeli gramoz, vštevši termično
      obdelan; makadam iz žlindre, troske ali podobnih industrijskih
      odpadkov, vštevši tudi mešane z materiali iz prvega dela te tarifne
      številke; ter makadam; drobljenec, odlomki in prah iz kamna iz tar.
      št. 25.15 ali 25.16, vštevši termično obdelane:
2517.10  – Prodniki, gramoz, lomljeni ali zdrobljeni kamen, ki se uporabljajo
      kot agregati za beton, za nasipanje cest ali železniških prog in za
      druga nasipanja, debeli in drobni gramoz, vštevši termično obdelane
      Ex.:
      – eruptivni drobljenec
2715    Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumena
      iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (npr.
      bituminozni kit, cutback):
2715.002  – Bitumenske emulzije
      Ex.:
      – bitumenske emulzije iz polimernih modificiranih bitumnov
3919    Samolepilne plošče, listi filmi, folije, trakovi in druge podobne
      oblike iz elastičnih mas, vštevši tudi tiste v zvitkih:
3919.10  – V zvitkih širokih do 20 cm:
      Ex.:
      – elastomerni izolacijski materiali
3920    Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, ki
      nimajo celičaste strukture, neojačeni, nelaminirani, brez podloge,
      ali ki niso kombinirani z drugimi materiali:
3920.42  – – gibki
      Ex.:
      – PVC hidroizolacijska folija
3920.99  – – iz drugih plastičnih mas
      Ex.:
      – nopen (gumbičasta) folija
3926    Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi iz drugih materialov
      iz tar. št. 30.01 do 30.14:
3926.909  – – – drugo:
      Ex.:
      – PVC podložke
4011    Nove zunanje pnevmatične gume (plašči), vštevši tubeless gume:
4011.99  – – druge:
      Ex.:
      – avtoplašči za gradbene stroje
7303.00  Cevi in votli profili iz litega železa
      Ex.:
      – litoželezne cevi
8544    Izolirana žica (vštevši lakirano žico in anodizirano žico), kabli
      (vštevši koaksialne kable) in drugi izolirani električni vodniki, s
      konektorjem ali brez njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz
      posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali
      ne, s konektorjem ali brez njega:
8544.592  – – – izolirani s plastičnimi masami
      Ex.:
      – žice in kabli za povezovanje minskih polj
      – električni kabli za tunele
-------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 418-63/95
Ljubljana, dne 22. novembra 1995.
Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost