Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1995 z dne 1. 12. 1995

Kazalo

3152. Odlok o številu sodnikov za prekrške s sedežem v Trbovljah, stran 5303.

Na podlagi 2. člena zakona o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 82/94), ob smiselni uporabi 264. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), tretjega odstavka 48. člena in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. novembra 1995 sprejel
O D L O K
o številu sodnikov za prekrške s sedežem v Trbovljah
I
Sodnik za prekrške s sedežem v Trbovljah ima enega sodnika za prekrške - predstojnika organa in enega sodnika za prekrške.
II
Ta odlok nadomešča akt pristojne skupščine občine, ki je določal število občinskih sodnikov za prekrške Trbovlje.
III
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 716-01/89-2/27
Ljubljana, dne 17. novembra 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.